ติดต่อสอบถาม 02-942-0070, 02-942-0080 Line ID : @travelproasia

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

ไต้หวัน เทศกาลปีใหม่ 2020 ซุปตาร์... ปุ้งปั้ง มัน ดัง มาก

มุมมองเพิ่มเติม

ไต้หวัน เทศกาลปีใหม่ 2020 ซุปตาร์... ปุ้งปั้ง มัน ดัง มาก

รหัสสินค้า: VZTPE01

วัดจงไถฉานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ นั่งรถไฟโบราณ

ชมอุทยานอาลีซาน เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เมืองไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก วัดหลงซาน

ซีเหมินติง ชมพลุไฟตึกไทเป101 ที่หอรำลึกซุนยัดเซน อุทยานเย่หลิว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

25,888 บาท
วันที่เดินทาง

วันที่ 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63 (BUS1) ราคาท่านละ 25,888.- 14 ที่สุดท้าย

วันที่ 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63 (BUS2) ราคาท่านละ 25,888.- 30 ที่สุดท้าย

วันที่ 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63 (BUS3) ราคาท่านละ 25,888.- 33 ที่สุดท้าย

วันที่ 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63 (BUS4) ราคาท่านละ 25,888.- 33 ที่สุดท้าย

ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
สายการบิน Vietjet Air (VZ)
ประเทศ ไต้หวัน


ไต้หวัน เทศกาลปีใหม่ 2020 ซุปตาร์... ปุ้งปั้ง มัน ดัง มาก

วันที่ 1 กรุงเทพมหานคร - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน

ที่พัก King's Paradise Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 วัดจงไถฉานซื่อ - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั่ง - วัดเหวินหวู่ - เจี้ยอี้

ที่พัก yoyohotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 เมืองเจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณ - ร้านชาอู่หลง - ร้านขนมพายสับปะรด - เมืองไถจง - ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย

ที่พัก HotelRegal international หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 เมืองไทเป - ศูนย์สร้อยสุขภาพ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก - วัดหลงซาน - ตลาดซีเหมินติง - ชมพลุไฟตึกไทเป 101 ที่หอรำลึกซุนยัดเซน

ที่พัก Intrendy Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 เมืองไทเป - Duty Free - อุทยานเหย่หลิ่ว - เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น - Gloria Outlets - ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง

คุณกำลังรีวิว: ไต้หวัน เทศกาลปีใหม่ 2020 ซุปตาร์... ปุ้งปั้ง มัน ดัง มาก

คุณอาจจะสนใจในสินค้าดังต่อไปนี้

expand_less