ติดต่อสอบถาม 02-942-0070, 02-942-0080 Line ID : @travelproasia

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

 ไต้หวัน อาลีซาน ฟลอร่า 5 วัน 4 คืน

มุมมองเพิ่มเติม

ไต้หวัน อาลีซาน ฟลอร่า 5 วัน 4 คืน

รหัสสินค้า: TG09

นั่งรถไฟโบราณชมดอกซากุระจะบานสะพรั่ง ณ อุทยานอาหลีซาน TAICHUNG WORLD FLORA ชมสีสันของงานดอกไม้ระดับโลก

ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101 ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดฟ่งเจี่ยและตลาดซีเหมินติง

เมนูพิเศษ...อาหารซีฟู๊ด ปลาประธานาธิบดี เสี่ยวหลงเปา และชาบู ชาบู

สถานะของสินค้า : สินค้าหมด

31,888 บาท
วันที่เดินทาง

วันที่ 12 เม.ย.-16 เม.ย.62 ราคาท่านละ 31,888.-

ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
สายการบิน Thai Airways (TG)
ประเทศ ไต้หวัน


ไต้หวัน อาลีซาน ฟลอร่า 5 วัน 4 คืน

วันที่ 1 กรุงเทพมหานคร-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน-เมืองผูหลี่-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั่ง-วัดเหวินหวู่-เมืองเจียอี้

ที่พัก โรงแรม Orient Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 เมืองเจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณ-ชิมชาอู่หลง-เมืองไถจง-ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย

ที่พัก โรงแรม Moving Star Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 ไถจง เวิลด์ ฟลอรา เอ็กซ์โป 2018-ไถจง-ไทเป-ขนมพายสับปะรด-ตลาดกลางคืนย่าน-ซีเหมินติง

ที่พัก โรงแรม Ximen Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 DUTY FREE-อุทยานเหย่หลิ่ว-เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น-ศูนย์สร้อยสุขภาพ-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้น ชั้น 89)-ไทเป-เถาหยวน

ที่พัก โรงแรม City Suit New Airport Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 GLORIA OUTLETS-ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง

คุณกำลังรีวิว: ไต้หวัน อาลีซาน ฟลอร่า 5 วัน 4 คืน

คุณอาจจะสนใจในสินค้าดังต่อไปนี้

expand_less