ติดต่อสอบถาม 02-942-0070, 02-942-0080 Line ID : @travelproasia

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

TAIWAN 2GO อาหลี่ซัน 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG)

มุมมองเพิ่มเติม

TAIWAN 2GO อาหลี่ซัน 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG)

รหัสสินค้า: GO1TPE-TG002

ชมป่าสนพันปี อุทยานอาหลี่ซัน ... พร้อมนั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน

ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา

ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ชิมขนมโบราณแบบของไต้หวัน

สถานะของสินค้า : สินค้าหมด

32,900 บาท
วันที่เดินทาง

วันที่ 28 ธันวาคม 2561 - 01 มกราคม 2562 ราคาท่านละ 32,900.-

วันที่ 29 ธันวาคม 2561 - 02 มกราคม 2562 ราคาท่านละ 32,900.-

วันที่ 30 ธันวาคม 2561 - 03 มกราคม 2562 ราคาท่านละ 32,900.-

วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - 04 มกราคม 2562 ราคาท่านละ 32,900.-

ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
สายการบิน Thai Airways (TG)
ประเทศ ไต้หวัน


TAIWAN 2GO อาหลี่ซัน 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG)

วันที่1 กรุงเทพ - ไต้หวัน -เมืองเจียอี้ - หมู่บ้านไม้ฮิโนกิ

พักที่ โรงแรม ROYAL CHIA YI HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่2 อุทยานอาหลี่ซัน - นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน - เมืองไถจง - ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์

พักที่ โรงแรม MOVING STAR HOTEL

วันที่3 เดินทางเมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - เดินทางเมืองไทเป - ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด - ซื่อหลินไนท์

พักที่ โรงแรม LOOK HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่4 Germanium Power - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89) - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ช้อปปิ้งซีเหมินติง

พักที่ โรงแรม LOOK HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่5 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - วัดหลงซาน (ขอพรความรัก) - ร้านคอสเมติค - GLORIA OUTLET - ไต้หวัน - กรุงเทพ

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง

คุณกำลังรีวิว: TAIWAN 2GO อาหลี่ซัน 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG)

คุณอาจจะสนใจในสินค้าดังต่อไปนี้

expand_less