ติดต่อสอบถาม 02-942-0070, 02-942-0080 Line ID : @travelproasia

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

 ไต้หวัน เกาสง อาลีซาน โดมแห่งแสง 5 วัน 4 คืน

มุมมองเพิ่มเติม

ไต้หวัน เกาสง อาลีซาน โดมแห่งแสง 5 วัน 4 คืน

รหัสสินค้า: TG12

Pier 2 Arts Center แหล่งท่องเที่ยวสุดฮิปขนาดใหญ่ของเมืองเกาสง โดมแห่งแสง Formosa Boulevard โดมกระจกสีแก้วที่ใหญ่ที่สุดในโลก

วัดโฝวกวงซันชมความอลังการของศาสนานิกายมหายาน นั่งรถไฟโบราณชมดอกซากุระจะบานสะพรั่ง ณ อุทยานอาหลีซาน

เมนูพิเศษ...ปลาประธานาธิบดี อาหารฮากก๋า เสี่ยวหลงเปา และชาบู ชาบู

สถานะของสินค้า : สินค้าหมด

32,888 บาท
วันที่เดินทาง

วันที่ 13 - 17 เม.ย. 62 ราคาท่านละ 32,888.- 19 ที่สุดท้าย

ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
สายการบิน Thai Airways (TG)
ประเทศ ไต้หวัน


ไต้หวัน เกาสง อาลีซาน โดมแห่งแสง 5 วัน 4 คืน

วันที่ 1 กรุงเทพมหานคร-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานนานาชาติเกาสง-ศูนย์ศิลปะท่าเรือหมายเลขสอง-ตลาดกลางคืนหลุ่ยเฟง

ที่พัก โรงแรม City Suites Chenai Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 โดมแห่งแสง-ขนมพายสับปะรด-เจดีย์เสือและเจดีย์มังกร-วัดโฝวกวงซัน-เกาสง-เจียอี้-ตลาดกลางคืนเหวินหัว

ที่พัก โรงแรม Orient Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 เมืองเจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณ-เจียอี้-เมืองไถจง

ที่พัก โรงแรม Moving Star Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 ไถจง-หนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั่ง-วัดเหวินหวู่-ไทเป-ศูนย์สร้อยสุขภาพ-ตึกไทเป 101-ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง

ที่พัก โรงแรม Relite Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 ร้านเครื่องสำอางค์-อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก-วัดหลงซาน-MITSUI OUTLET MALL-ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง

คุณกำลังรีวิว: ไต้หวัน เกาสง อาลีซาน โดมแห่งแสง 5 วัน 4 คืน

คุณอาจจะสนใจในสินค้าดังต่อไปนี้