ติดต่อสอบถาม 02-942-0070, 02-942-0080 Line ID : @travelproasia

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

 ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อาบน้ำแร่ 5 วัน 4 คืน

มุมมองเพิ่มเติม

ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อาบน้ำแร่ 5 วัน 4 คืน

รหัสสินค้า: TG10

อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ อุทยานเหย่หลิ่ว แช่น้ำแร่ในห้องส่วนตัวแบบ Private Hot Spring

ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดฟ่งเจี่ยและตลาดซีเหมินติง

เมนูพิเศษ...อาหารซีฟู๊ด,ปลาประธานาธิบดี,เสี่ยวหลงเปาและสุกี้ TAKAO

สถานะของสินค้า : สินค้าหมด

31,888 บาท
วันที่เดินทาง

วันที่ 13 - 17 เมษายน 62 ราคาท่านละ 31,888.- 15 ที่สุดท้าย*

ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
สายการบิน Thai Airways (TG)
ประเทศ ไต้หวัน


ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อาบน้ำแร่ 5 วัน 4 คืน

วันที่ 1 กรุงเทพมหานคร-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวนไถจง-หมู่บ้านสายรุ้ง-ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย

ที่พัก โรงแรม Park Lane Inn Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 ไถจง-หนานโถว-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั่ง-วัดเหวินหวู่-ไทเป-ร้านเครื่องสำอางค์-วัดหลงซาน

ที่พัก โรงแรม Relite Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 ขนมพายสับปะรด-อุทยานเหย่หลิ่ว-เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้น ชั้น 89)

ที่พัก โรงแรม Relite Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 ศูนย์สร้อยสุขภาพ-ตลาดปลาไทเป-อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก-ตลาดกลางคืนย่าน-ซีเหมินติง-อาบน้ำแร่ภายในห้องพัก

ที่พัก โรงแรม New Taipei Hot Spring Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 อนุสรณ์สถาน ซุนยัดเซน-DUTY FREE-MITSUI OUTLET MALL-ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง

คุณกำลังรีวิว: ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อาบน้ำแร่ 5 วัน 4 คืน

คุณอาจจะสนใจในสินค้าดังต่อไปนี้