ติดต่อสอบถาม 02-942-0070, 02-942-0080 Line ID : @travelproasia

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

PRO JAPAN ALPS NAGOYA TAKAYAMA OSAKA KYOTO 6D 3N

มุมมองเพิ่มเติม

PRO JAPAN ALPS NAGOYA TAKAYAMA OSAKA KYOTO 6D 3N

รหัสสินค้า: PJP48-XJ

ศาลเจ้าโอสุคันนอน หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เมืองเก่าซันมาชิซูจิ ทาคายาม่า

เส้นทางอัลไพน์ หุบเขาแอลป์ หรือ ทาเทยามะ กำแพงหิมะ เขื่อนคุโรเบะ อิออนมอลล์ กิฟุ

เกียวโต พิธีชงชาญี่ปุ่น โอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ตลาดคุโรม ปราสาทโอซาก้า

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

29,999 บาท
วันที่เดินทาง

วันที่ 18 - 23 เม.ย. 63 ราคาท่านละ 29,999.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 19 - 24 เม.ย. 63 ราคาท่านละ 30,999.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 24 - 29 เม.ย. 63 ราคาท่านละ 31,999.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 26 เม.ย - 1 พ.ค. 63 ราคาท่านละ 31,999.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 29 เม.ย - 4 พ.ค. 63 ราคาท่านละ 31,999.- 34 ที่สุดท้าย

ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
สายการบิน AIR ASIA X (XJ)
ประเทศ ญี่ปุ่น


PRO JAPAN ALPS NAGOYA TAKAYAMA OSAKA KYOTO 6D 3N

วันแรก กรุงเทพ - สนามบินดอนเมือง

วันที่สอง สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาโกย่า - ศาลเจ้าโอสุคันนอน - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เมืองเก่าซันมาชิซูจิ - ทาคายาม่า - แช่ออนเซ็น

พักที่ HAKUBA SUNVALLEY หรือเทียบเท่า

วันที่สาม เส้นทางอัลไพน์ หุบเขาแอลป์ หรือ ทาเทยามะ - นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่เทือกเขาทาเทยามะ - กำแพงหิมะ - เขื่อนคุโรเบะ - อิออนมอลล์ กิฟุ

พักที่ GIFU / OGAKI HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ เกียวโต - พิธีชงชาญี่ปุ่น - โอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

พักที่ OSAKA HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่ห้า ตลาดคุโรมง - ปราสาทโอซาก้า (ชมด้านนอก) - อิออนมอลล์ - ริงกุ พรีเมี่ยมเอาท์เล็ท - สนามบินคันไซ

วันที่หก สนามบินคันไซ - สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง

คุณกำลังรีวิว: PRO JAPAN ALPS NAGOYA TAKAYAMA OSAKA KYOTO 6D 3N

คุณอาจจะสนใจในสินค้าดังต่อไปนี้

expand_less