ติดต่อสอบถาม 02-942-0070, 02-942-0080 Line ID : @travelproasia

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

ทัวร์อู่ฮั่น...ขนมช่อแก้ว ซากุระบาน ที่ทะเลสาบตงหู 4 วัน 2 คืน (CZ)

มุมมองเพิ่มเติม

ทัวร์อู่ฮั่น...ขนมช่อแก้ว ซากุระบาน ที่ทะเลสาบตงหู 4 วัน 2 คืน (CZ)

รหัสสินค้า: SHCZWUH6

ทัวร์จีน พัก 5 ดาว ไม่เข้าร้านช้อป

ทัวร์จีน 1 ปีมี 1 ครั้ง สวนซากุระมั่วซานทะเลสาบตงหู 1 ใน 3 ของสวนซากุระของโลก พร้อมทานอาหารเย็นท่ามกลางดอกซากุระล้อมรอบ

สวนดอกมัสตาร์ดและดอกท้อ โชว์ฮั่นซ่ง โรงถ่ายภาพยนตร์ฮั่นเฉิง ถนนคนเดินเจียงฮั่น นั่งรถผ่านชมสะพานฉางเจียง วัดกุยหยวน ถนนอาหารฮู่ปู้

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

20,999 บาท
วันที่เดินทาง

วันที่ 7 มี.ค. 62 - 10 มี.ค. 62 ราคาท่านละ 20999.-

วันที่ 14 มี.ค. 62 - 17 มี.ค. 62 ราคาท่านละ 20999.-

วันที่ 15 มี.ค. 62 - 18 มี.ค. 62 ราคาท่านละ 20999.-

วันที่ 20 มี.ค. 62 - 23 มี.ค. 62 ราคาท่านละ 20999.-

วันที่ 22 มี.ค. 62 - 25 มี.ค. 62 ราคาท่านละ 20999.-

ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES (CZ)
ประเทศ จีน


ทัวร์อู่ฮั่น...ขนมช่อแก้ว ซากุระบาน ที่ทะเลสาบตงหู 4 วัน 2 คืน (CZ)

วันแรก กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

วันที่สอง กรุงเทพฯ - อู่ฮั่น (CZ3030 :02.10-06.30)
เมืองจ่าวหยาง - สวนดอกมัสตาร์ดและดอกท้อ - โชว์ฮั่นซ่ง

พักที่ HANCHENG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว

วันที่สาม เมืองจ่าวหยาง - โรงถ่ายภาพยนตร์ฮั่นเฉิง - อู่ฮั่น - ถนนคนเดินเจียงฮั่น

พักที่ MERCURE GEZHOUBA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว

วันที่สี่ สวนซากุระมั่วซานทะเลสาบตงหู - นั่งรถผ่านชมสะพานฉางเจียง - วัดกุยหยวน - ถนนอาหารฮู่ปู้ - อู่ฮั่น - กรุงเทพฯ (CZ3029 :22.15-01.10+1)

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง

คุณกำลังรีวิว: ทัวร์อู่ฮั่น...ขนมช่อแก้ว ซากุระบาน ที่ทะเลสาบตงหู 4 วัน 2 คืน (CZ)

คุณอาจจะสนใจในสินค้าดังต่อไปนี้

expand_less