ติดต่อสอบถาม 02-942-0070, 02-942-0080 Line ID : @travelproasia

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

ไต้หวัน ซุปตาร์.. ทะลุมาเลย อิอิ 4 วัน 3 คืน

มุมมองเพิ่มเติม

ไต้หวัน ซุปตาร์.. ทะลุมาเลย อิอิ 4 วัน 3 คืน

รหัสสินค้า: CITPE01

นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาหลีซาน แช่น้ำแร่ในห้องส่วนตัว แบบ Private Hot Spring

ตึกไทเป 101 อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ อุทยานเหย่หลิ่ว

ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดเจียเอี้ย ตลาดฟ่งเจี่ย และ ตลาดซีเหมินติง พิเศษ ปลาประธานาธิบดี อาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

14,888 บาท
วันที่เดินทาง

วันที่ 04 - 07 ก.พ. 63 ราคาท่านละ 15,888.- เต็ม

วันที่ 10 - 13 ก.พ. 63 ** วันมาฆบูชา ** ราคาท่านละ 16,888.- เต็ม

วันที่ 23 - 26 ก.พ. 63 ราคาท่านละ 15,888.- 2 ที่สุดท้าย

วันที่ 04 - 07 มี.ค. 63 ราคาท่านละ 15,888.- 4 ที่สุดท้าย

วันที่ 06 - 09 มี.ค. 63 ราคาท่านละ 15,888.- 4 ที่สุดท้าย

วันที่ 16 - 19 มี.ค. 63 ราคาท่านละ 15,888.- เต็ม

วันที่ 18 - 21 มี.ค. 63 ราคาท่านละ 15,888.- เต็ม

วันที่ 25 - 28 มี.ค. 63 ราคาท่านละ 15,888.- เต็ม

วันที่ 20 - 23 เม.ย. 63 ราคาท่านละ 15,888.- 25 ที่สุดท้าย

วันที่ 05 - 08 พ.ค. 63 (วันวิสาขบูชา) ราคาท่านละ 15,888.- 25 ที่สุดท้าย

วันที่ 08 - 11 พ.ค. 63 ราคาท่านละ 15,888.- 25 ที่สุดท้าย

วันที่ 18 - 21 พ.ค. 63 ราคาท่านละ 15,888.- 25 ที่สุดท้าย

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน China Airlines (CI)
ประเทศ ไต้หวัน


ไต้หวัน ซุปตาร์.. ทะลุมาเลย อิอิ 4 วัน 3 คืน

วันแรก กรุงเทพมหานคร-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน เมืองเจียอี้-ตลาดเจียเอี้ย

ที่พัก โรงแรม Ali Mountain Oriental Prael International Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สอง เมืองเจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณ-ชิมชาอู่หลง-เมืองไถจง ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย

ที่พัก โรงแรม CU Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สาม ไถจง-หนานโถว-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั่ง-วัดเหวินหวู่-หนานโถว-ไทเป ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)-ขนมพายสับปะรด-ร้านเครื่องสำอาง ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง-แช่น้ำแร่ภายในห้องพัก

ที่พัก โรงแรม New Taipei Hot Spring Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ ศูนย์สร้อยสุขภาพ-อุทยานเหย่หลิ่ว-เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น- อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก- MITSUI OUTLET MALL-ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง

คุณกำลังรีวิว: ไต้หวัน ซุปตาร์.. ทะลุมาเลย อิอิ 4 วัน 3 คืน

คุณอาจจะสนใจในสินค้าดังต่อไปนี้

expand_less