ติดต่อสอบถาม 02-942-0070, 02-942-0080 Line ID : @travelproasia

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

 T-DED ROMANTIC IN TAIWAN 5D3N (SL)

มุมมองเพิ่มเติม

T-DED ROMANTIC IN TAIWAN 5D3N (SL)

รหัสสินค้า: AZTPE35

ราคาดีขนาดนี้!! ไม่ไป ไม่ได้แล้ว ชมซากุระบานสะพรั่ง ดอกไม้บานเต็มทุ่ง

แช่น้ำแร่ชิลๆ 1 คืน แบบส่วนตัวสุดๆ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดัง

แถมฟรี!! โคมขงหมิง 2 ท่าน/1 โคม เมนูพิเศษ!! ชาบูบุฟเฟ่ต์ และ เสี่ยงหลงเปา

สถานะของสินค้า : สินค้าหมด

14,999 บาท
วันที่เดินทาง

วันที่ 15 - 19 กุมภาพันธ์ 2562 ราคาท่านละ 16,999 บาท

วันที่ 16 - 20 กุมภาพันธ์ 2562 ราคาท่านละ 14,999 บาท

วันที่ 17 - 21 กุมภาพันธ์ 2562 ราคาท่านละ 14,999 บาท

วันที่ 18 - 22 กุมภาพันธ์ 2562 ราคาท่านละ 15,999 บาท

วันที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2562 ราคาท่านละ 14,999 บาท

วันที่ 20 - 24 กุมภาพันธ์ 2562 ราคาท่านละ 14,999 บาท

วันที่ 21 - 25 กุมภาพันธ์ 2562 ราคาท่านละ 14,999 บาท

วันที่ 22 - 26 กุมภาพันธ์ 2562 ราคาท่านละ 15,999 บาท

วันที่ 23 - 27 กุมภาพันธ์ 2562 ราคาท่านละ 14,999 บาท

วันที่ 24 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 ราคาท่านละ 14,999 บาท

วันที่ 25 ก.พ. - 01 มี.ค. 2562 ราคาท่านละ 15,999 บาท

วันที่ 26 ก.พ. - 02 มี.ค. 2562 ราคาท่านละ 15,999 บาท

วันที่ 27 ก.พ. - 03 มี.ค. 2562 ราคาท่านละ 15,999 บาท

วันที่ 28 ก.พ. - 04 มี.ค. 2562 ราคาท่านละ 15,999 บาท

วันที่ 01 - 05 มีนาคม 2562 ราคาท่านละ 15,999 บาท

วันที่ 02 - 06 มีนาคม 2562 ราคาท่านละ 14,999 บาท

วันที่ 03 - 07 มีนาคม 2562 ราคาท่านละ 14,999 บาท

วันที่ 04 - 08 มีนาคม 2562 ราคาท่านละ 14,999 บาท

วันที่ 05 - 09 มีนาคม 2562 ราคาท่านละ 14,999 บาท

วันที่ 06 - 10 มีนาคม 2562 ราคาท่านละ 14,999 บาท

วันที่ 07 - 11 มีนาคม 2562 ราคาท่านละ 14,999 บาท

วันที่ 08 - 12 มีนาคม 2562 ราคาท่านละ 15,999 บาท

วันที่ 09 - 13 มีนาคม 2562 ราคาท่านละ 14,999 บาท

วันที่ 10 - 14 มีนาคม 2562 ราคาท่านละ 14,999 บาท

วันที่ 11 - 15 มีนาคม 2562 ราคาท่านละ 14,999 บาท

วันที่ 12 - 16 มีนาคม 2562 ราคาท่านละ 14,999 บาท

วันที่ 13 - 17 มีนาคม 2562 ราคาท่านละ 14,999 บาท

วันที่ 14 - 18 มีนาคม 2562 ราคาท่านละ 14,999 บาท

วันที่ 15 - 19 มีนาคม 2562 ราคาท่านละ 15,999 บาท

วันที่ 16 - 20 มีนาคม 2562 ราคาท่านละ 14,999 บาท

วันที่ 17 - 21 มีนาคม 2562 ราคาท่านละ 14,999 บาท

วันที่ 18 - 22 มีนาคม 2562 ราคาท่านละ 14,999 บาท

วันที่ 19 - 23 มีนาคม 2562 ราคาท่านละ 14,999 บาท

วันที่ 20 - 24 มีนาคม 2562 ราคาท่านละ 14,999 บาท

วันที่ 21 - 25 มีนาคม 2562 ราคาท่านละ 14,999 บาท

วันที่ 22 - 26 มีนาคม 2562 ราคาท่านละ 15,999 บาท

วันที่ 23 - 27 มีนาคม 2562 ราคาท่านละ 14,999 บาท

วันที่ 24 - 28 มีนาคม 2562 ราคาท่านละ 14,999 บาท

วันที่ 25 - 29 มีนาคม 2562 ราคาท่านละ 14,999 บาท

วันที่ 26 - 30 มีนาคม 2562 ราคาท่านละ 14,999 บาท

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน Lion Air
ประเทศ ไต้หวัน


T-DED ROMANTIC IN TAIWAN 5D3N (SL)

วันแรก กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง

วันที่สอง สนามบินเถาหยวน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - เมืองไถจง - ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ - ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต

พักที่ YONGYUE HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สาม ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ - ร้านพายสับปะรด - ตลาดปลาไทเป - ตั้นซุย - วัดเทียนหยวน - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

พักที่ CHATEAU DE CHINE SINJHUANG ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สี่ ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น (แถมฟรี!! โคมขงหมิง 1 โคม/2 ท่าน) - COSMETIC SHOP - MITSUI OUTLET PARK

พักที่ EASTERN HOTEL & RESORT ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ห้า สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง

คุณกำลังรีวิว: T-DED ROMANTIC IN TAIWAN 5D3N (SL)

คุณอาจจะสนใจในสินค้าดังต่อไปนี้

 • PRO TOKYO NIKKO AUTUMN 5วัน3คืน (SL)

  วัดอาซากุสะ ถนนนากามิเซะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี

  วนอุทยานฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัด ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น5)

  ศาลเจ้าโดมิทาเคะ ศูนย์วัฒนะธรรมชงชา โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้

  24,999 บาท
 • PRO KYUSHU NUMBER ONE พีเรียตปีใหม่

  ชม ศาลเจ้าดาไซฟุเทมมังงุ (TenmanguShrine) ศาลเจ้าแห่งการศกึษาแห่งนี้ถูก สร้างขึ้นตั้งแต่ในยุค สมัยเฮอัน

  สวนดอกไม้ของโกเวอร์(Glover Garden) ตั้งอยู่บนเนินเขาใหญ่ที่ สามารถชมวิวสวยๆ ได้อย่างงดงาม

  พักหรู 4 ดาว สุดฟิน !! บุฟเฟ่ต์ขาปู + ออนเซนธรรมชาติ

  58,888 บาท

  สินค้าหมด

 • ทัวร์รัสเซีย SWEET AURORA RUSSIA 7D5N โดยสายการบินไทย (TG)

  ชมปรากฏการณ์ ออโรร่า มหัศจรรย์ แสงเหนือ 2 คืน สุดฟิน หมู่บ้านชาวซามี่ ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ 

  พิพิธภัณฑ์เรือทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ วิหารเซนต์ บาซิล พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ มหาวิหารเซนต์ บาซิล จตุรัสแดง เนินเขาสแปร์โรว์

  บินภายใน 2 ขา ไม่เหนื่อย

  61,999 บาท

  สินค้าหมด

 • TOKYO FUJI OSAKA ซุปตาร์ พรมขาว (rerun) 5D3N โดยสายการบินไทย

  ชมเทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination ไหว้พระขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชม โตเกียวสกายทรี

  อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น สัมผัสประสบการณ์หวาดเสียว ณ สวนสนุกฟูจิคิว ไฮแลนด์ เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต

  ชมศาลเจ้าจิ้งจอกและวัดคินคะคุจิ ช้อปปิ้งจุใจ เมือง ซาคาเอะ และ ชินไซบาชิสัมผัสความบันเทิงรูปแบบใหม่ ณ Expo City

  39,399 บาท
 • บินตรงเจิ้งโจว ลั่วหยาง หยุนไถซาน 4 วัน 3 คืน โดย สายการบินนกแอร์ (DD)

  บินตรงเจิ้งโจวประหยัดเวลานั่งรถ 5 ชั่วโมง ไม่ลงร้านช้อป

  อุทยานหยุนไถซาน ถ้ำแกะสลักหลงเหมิน

  วัดเส้าหลิน การแสดงกังฟู เมืองโบราณลั่วหยาง

  15,888 บาท
 • สุดหรรษา ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ (HX)

  เที่ยวสวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้าแล้ว) ไหว้พระขอพรกับเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพัลส์เบย์

  ไหว้พระที่วัดชื่อดัง ณ วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว อิสระช้อปปิ้งกับสินค้ามากมาย ย่านจิมซ่าจุ่ย

  ทานอาหารเช้าสไตล์ฮ่องกง แบบติ่มซำ กับโจ๊กละมุนลิ้น และ ห่านย่าง

  19,888 บาท

  สินค้าหมด

 • OSAKA HIMEJI KITTY SHINKANSEN 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินนกสกู๊ต (XW)

  นั่งรถไฟสายคาวาอี้ที่สุดในญี่ปุ่น “Hello Kitty Shinkansen“ คิโนซากิ ออนเซ็น

  นั่งกระเช้าอามาโนะ ฮาชิดาเตะ หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ

  เมืองเก่าคุราชิกิ ปราสาทฮิเมจิ ช้อปปิ้งโกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์ ชินไซบาชิ

  29,900 บาท
 • หัศจรรย์ Scandinavia เดนมาร์ค นอร์เวย์ ฟินแลนด์ สวีเดน ล่าแสงเหนือ 11 วัน 8 คืน

  ชมเมืองโคเปนเฮเกน ชมน้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน ช้อปปิ้งสินค้าย่าน ถนนสตรอยก์

  เรือสำราญ DFDS (SCANDINAVIAN SEA WAY) ชมอุทยานฟรอกเนอร์หรือสวนหิน

  ชมลานกระโดดสกี โฮเมนโคเล่น ชมโรงแรมหิมะ ออกตามล่าหาแสงเหนือ AURORA HUNTING

  159,000 บาท
 • เวียดนามกลาง-ดานัง-เว้-ฮอยอัน-บานาฮิลล์ 4วัน (พักบนบานาฮิลล์) บินเช้า-กลับดึก โดยสายการบิน Vietjet Air

  ดานัง-วัดเทียนมู่-ล่องเรือมังกร-เว้-พระราชวังไดโนย-บานาฮิลล์-พักโรงแรมบนบานาฮิลล์

  สะพานทอง-ฮอยอัน-นั่งเรือกระด้ง

  สะพานมังกร-คาร์ฟดราก้อน-วัดหลินอึ๋ง -ตลาดฮาน-กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ)

  11,900 บาท
 • ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิน...ไก่ทอดเกลือ หมู่บ้านหิมะ เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง 7 วัน 6 คืน (3U)

  ทัวร์จีน คฤหาสน์วอลการ์ (VOLGA MANOR) ลานสกี YABULI เป็นลานสกีที่มีชื่อเสียงที่สุดของจีน หมู่บ้านหิมะ“THE CHINA SNOW TOWN”

  ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิน คฤหาสน์วอลการ์ โบสถ์เซนต์นิโคลัส คฤหาสน์พาฟลอฟ ลานสกี YABULI นั่งม้าลากเลื่อน คนละ 1 รอบ หมู่บ้านหิมะ DREAM HOME ชมแสงสีกลางคืนถนนแส่ยุ่นเจีย ชมเขาแกะหญ้า

  เทศกาล“ปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย”(Harbin 2019 International Ice and Snow Festival) เกาะพระอาทิตย์ โชว์ว่ายน้ำแข็ง โบสถ์เซ็นโซเฟีย(ถ่ายรูปด้านนอก) สวนสตาลิน อนุสาวรีย์ฝั่งหง ถนนจงเอียง ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สุกี้ตงเป่ย , เกี๊ยวฮาร์บิน , สมุนไพรจีน

  36,999 บาท

  สินค้าหมด

 • ทัวร์คุณธรรม ซีอาน น้ำตกหมู

  ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน เมืองเป่าจี วัดฝ่าเหมิน เมืองเทียนสุ่ย ศาลเจ้าฝูซี ถ้ำหินสลักม่ายจีซาน ทัวร์ซีอาน จัตุรัสหอกลอง-จัตุรัสหอระฆัง

  กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต้ เจดีย์ห่านป่าใหญ่ กำแพงเมืองโบราณซีอาน โชว์ราชวงศ์ถัง

  ถ้ำพุทธศิลป์ม่ายจีซาน เป็น 1ใน 4 ถ้ำหินแกะสลักที่มีชื่อเสียงที่สุดของจีน เป็นมรดกโลกทางวัฒธรรม

  24,999 บาท

  สินค้าหมด

 • มหัศจรรย์บาหลี บุโรพุทโธ 5วัน4คืน (SL)

  ชมมรดกโลก มหาเจดีย์บุโรพุทโธ สัมผัสมนต์เสน่ห์ เกาะบาหลี Seafood ริมหาดจิมบารัน

  ชมเทวลัยปรัมบานัน หรือ จันดีราราจงกรัง วัดปะวน วัดเมนดุต

  ช้อปปิ้ง MALIOBORO ณ เมืองย็อกยาการ์ตา ร้านกฤษณา

  20,900 บาท
expand_less