ติดต่อสอบถาม 02-942-0070, 02-942-0080 Line ID : @travelproasia

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

 T-DED ROMANTIC IN TAIWAN 5D3N (SL)

มุมมองเพิ่มเติม

T-DED ROMANTIC IN TAIWAN 5D3N (SL)

รหัสสินค้า: AZTPE35

ราคาดีขนาดนี้!! ไม่ไป ไม่ได้แล้ว ชมซากุระบานสะพรั่ง ดอกไม้บานเต็มทุ่ง

แช่น้ำแร่ชิลๆ 1 คืน แบบส่วนตัวสุดๆ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดัง

แถมฟรี!! โคมขงหมิง 2 ท่าน/1 โคม เมนูพิเศษ!! ชาบูบุฟเฟ่ต์ และ เสี่ยงหลงเปา

สถานะของสินค้า : สินค้าหมด

14,999 บาท
วันที่เดินทาง

วันที่ 15 - 19 กุมภาพันธ์ 2562 ราคาท่านละ 16,999 บาท

วันที่ 16 - 20 กุมภาพันธ์ 2562 ราคาท่านละ 14,999 บาท

วันที่ 17 - 21 กุมภาพันธ์ 2562 ราคาท่านละ 14,999 บาท

วันที่ 18 - 22 กุมภาพันธ์ 2562 ราคาท่านละ 15,999 บาท

วันที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2562 ราคาท่านละ 14,999 บาท

วันที่ 20 - 24 กุมภาพันธ์ 2562 ราคาท่านละ 14,999 บาท

วันที่ 21 - 25 กุมภาพันธ์ 2562 ราคาท่านละ 14,999 บาท

วันที่ 22 - 26 กุมภาพันธ์ 2562 ราคาท่านละ 15,999 บาท

วันที่ 23 - 27 กุมภาพันธ์ 2562 ราคาท่านละ 14,999 บาท

วันที่ 24 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 ราคาท่านละ 14,999 บาท

วันที่ 25 ก.พ. - 01 มี.ค. 2562 ราคาท่านละ 15,999 บาท

วันที่ 26 ก.พ. - 02 มี.ค. 2562 ราคาท่านละ 15,999 บาท

วันที่ 27 ก.พ. - 03 มี.ค. 2562 ราคาท่านละ 15,999 บาท

วันที่ 28 ก.พ. - 04 มี.ค. 2562 ราคาท่านละ 15,999 บาท

วันที่ 01 - 05 มีนาคม 2562 ราคาท่านละ 15,999 บาท

วันที่ 02 - 06 มีนาคม 2562 ราคาท่านละ 14,999 บาท

วันที่ 03 - 07 มีนาคม 2562 ราคาท่านละ 14,999 บาท

วันที่ 04 - 08 มีนาคม 2562 ราคาท่านละ 14,999 บาท

วันที่ 05 - 09 มีนาคม 2562 ราคาท่านละ 14,999 บาท

วันที่ 06 - 10 มีนาคม 2562 ราคาท่านละ 14,999 บาท

วันที่ 07 - 11 มีนาคม 2562 ราคาท่านละ 14,999 บาท

วันที่ 08 - 12 มีนาคม 2562 ราคาท่านละ 15,999 บาท

วันที่ 09 - 13 มีนาคม 2562 ราคาท่านละ 14,999 บาท

วันที่ 10 - 14 มีนาคม 2562 ราคาท่านละ 14,999 บาท

วันที่ 11 - 15 มีนาคม 2562 ราคาท่านละ 14,999 บาท

วันที่ 12 - 16 มีนาคม 2562 ราคาท่านละ 14,999 บาท

วันที่ 13 - 17 มีนาคม 2562 ราคาท่านละ 14,999 บาท

วันที่ 14 - 18 มีนาคม 2562 ราคาท่านละ 14,999 บาท

วันที่ 15 - 19 มีนาคม 2562 ราคาท่านละ 15,999 บาท

วันที่ 16 - 20 มีนาคม 2562 ราคาท่านละ 14,999 บาท

วันที่ 17 - 21 มีนาคม 2562 ราคาท่านละ 14,999 บาท

วันที่ 18 - 22 มีนาคม 2562 ราคาท่านละ 14,999 บาท

วันที่ 19 - 23 มีนาคม 2562 ราคาท่านละ 14,999 บาท

วันที่ 20 - 24 มีนาคม 2562 ราคาท่านละ 14,999 บาท

วันที่ 21 - 25 มีนาคม 2562 ราคาท่านละ 14,999 บาท

วันที่ 22 - 26 มีนาคม 2562 ราคาท่านละ 15,999 บาท

วันที่ 23 - 27 มีนาคม 2562 ราคาท่านละ 14,999 บาท

วันที่ 24 - 28 มีนาคม 2562 ราคาท่านละ 14,999 บาท

วันที่ 25 - 29 มีนาคม 2562 ราคาท่านละ 14,999 บาท

วันที่ 26 - 30 มีนาคม 2562 ราคาท่านละ 14,999 บาท

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน Lion Air
ประเทศ ไต้หวัน


T-DED ROMANTIC IN TAIWAN 5D3N (SL)

วันแรก กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง

วันที่สอง สนามบินเถาหยวน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - เมืองไถจง - ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ - ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต

พักที่ YONGYUE HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สาม ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ - ร้านพายสับปะรด - ตลาดปลาไทเป - ตั้นซุย - วัดเทียนหยวน - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

พักที่ CHATEAU DE CHINE SINJHUANG ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สี่ ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น (แถมฟรี!! โคมขงหมิง 1 โคม/2 ท่าน) - COSMETIC SHOP - MITSUI OUTLET PARK

พักที่ EASTERN HOTEL & RESORT ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ห้า สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง

คุณกำลังรีวิว: T-DED ROMANTIC IN TAIWAN 5D3N (SL)

คุณอาจจะสนใจในสินค้าดังต่อไปนี้

expand_less