ติดต่อสอบถาม 02-942-0070, 02-942-0080 Line ID : @travelproasia

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

ไต้หวัน ซุปตาร์... ปะ ป่ะ ป๊า ป๋า ภาค 2 4วัน 3คืน (VZ)

มุมมองเพิ่มเติม

ไต้หวัน ซุปตาร์...ปะ ป่ะ ป๊า ป๋า ภาค 2 4วัน 3คืน (VZ)

รหัสสินค้า: VZRMQ01

สัมผัสการบริการสุดพิเศษบินตรงสู่ไทจง ด้วยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ตื่นตากับหมูบ้านสายรุ้ง

อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ อุทยานเหย่หลิ่ว เมืองไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101

ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดฟ่งเจี่ย , ตลาดซีเหมินติง และตลาดซื่อหลิน เมนูพิเศษ...อาหารซีฟู้ด และ ปลาประธานาธิบดี

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

11,888 บาท
วันที่เดินทาง

วันที่ 09 - 12 ส.ค. 62 ราคาท่านละ 15,888.- 30 ที่สุดท้าย *วันแม่

วันที่ 11 - 14 ส.ค. 62 ราคาท่านละ 15,888.- 30 ที่สุดท้าย *วันแม่

วันที่ 16 - 19 ส.ค. 62 ราคาท่านละ 14,888.- 30 ที่สุดท้าย

วันที่ 30 ส.ค. - 02 ก.ย. 62 ราคาท่านละ 14,888.- 30 ที่สุดท้าย

วันที่ 04 - 07 ก.ย. 62 ราคาท่านละ 14,888.- 30 ที่สุดท้าย

วันที่ 18 - 21 ก.ย. 62 ราคาท่านละ 14,888.- 30 ที่สุดท้าย

วันที่ 25 - 28 ก.ย. 62 ราคาท่านละ 14,888.- 30 ที่สุดท้าย

วันที่ 02 - 05 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 14,888.- 30 ที่สุดท้าย

วันที่ 06 - 09 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 14,888.- 30 ที่สุดท้าย

วันที่ 13 - 16 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 16,888.- 30 ที่สุดท้าย *วันคล้ายวันสวรรคต

วันที่ 16 - 19 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 14,888.- 30 ที่สุดท้าย

วันที่ 18 - 21 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 14,888.- 19 ที่สุดท้าย

วันที่ 20 - 23 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 15,888.- 30 ที่สุดท้าย *วันปิยมหาราช

วันที่ 23 - 26 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 15,888.- 30 ที่สุดท้าย *วันปิยมหาราช

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน Viet Jet Air (VZ)
ประเทศ ไต้หวัน


ไต้หวัน ซุปตาร์...ปะ ป่ะ ป๊า ป๋า ภาค 2 4วัน 3คืน (VZ)

วันที่ 1 กรุงเทพมหานคร - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติไทจงไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก - ตลาดกลางคืนซื่อหลิน

พักที่ โรงแรม Relite Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่2 ขนมพายสับปะรด - อุทยานเหย่หลิ่ว - เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) - วัดหลงซาน - ร้านเครื่องสำอางค์ - ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง

พักที่ โรงแรม King's Paradise Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่3 DUTY FREE - หนานโถว - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั่ง - วัดเหวินหวู่ ชิมชาอู่หลง - ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย

พักที่ โรงแรม Moving Star Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 หมู่บ้านสายรุ้ง - ท่าอากาศยานนานาชาติไทจง - กรุงเทพมหานคร

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง

คุณกำลังรีวิว: ไต้หวัน ซุปตาร์...ปะ ป่ะ ป๊า ป๋า ภาค 2 4วัน 3คืน (VZ)

คุณอาจจะสนใจในสินค้าดังต่อไปนี้

expand_less