ติดต่อสอบถาม 02-942-0070, 02-942-0080 Line ID : @travelproasia

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

LOVER TAIWAN เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง 5 วัน 3 คืน By SL

มุมมองเพิ่มเติม

LOVER TAIWAN เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง 5 วัน 3 คืน By SL

รหัสสินค้า: VWTPE-08N

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวนิอู่

ถ่ายรูปชิค ชิค ที่ หมู่บ้านสายรุ้ง - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101

อุทยานเหย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อนุสรณ์เจียงไคเช็ค

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

12,555 บาท
วันที่เดินทาง

วันที่ 06 - 10 ก.พ. 63 ราคาท่านละ12,555- 13 ที่สุดท้าย

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน Lion Air (SL)
ประเทศ ไต้หวัน


LOVER TAIWAN เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง 5 วัน 3 คืน By SL

วันแรก กรุงเทพ - สนามบินดอนเมือง - สนามบินเถาหยวน

ที่พัก โรงแรม GALAXY HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สอง เถาหยวน - ผูหลี่ - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ร้านใบชา - ไทจง - ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

ที่พัก โรงแรม HOTEL HALF หรือเทียบเท่า

วันที่สาม ไทจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - พายสับปะรด - ไทเป 101 - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

ที่พัก โรงแรม GOOD NIGHT INN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ ไทเป - ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม - อุทยานเหย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น -COSMETIC - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตลาดซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน

วันที่ห้า สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง)

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง

คุณกำลังรีวิว: LOVER TAIWAN เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง 5 วัน 3 คืน By SL

คุณอาจจะสนใจในสินค้าดังต่อไปนี้

expand_less