ติดต่อสอบถาม 02-942-0070, 02-942-0080 Line ID : @travelproasia

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

FUKUSHIMA NIKKO SENDAI 6D4N ซุปตาร์ เหมาลำ 6

มุมมองเพิ่มเติม

FUKUSHIMA NIKKO SENDAI 6D4N ซุปตาร์ เหมาลำ 6

รหัสสินค้า: XJ180

เมืองนิกโก้ สะพานชินเคียว ศาลเจ้าโทโชกุอิสระเล่น สกี ณ ลานสกีเมืองนิกโก้

เมืองฟุกุชิมะ ลานสกี อาดะตาระ สกี รีสอร์ท หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ พิพิธภัณฑ์โคเคชิ เมืองเซนได

ท่าเรือชิโกมะ, ล่องเรืออ่าวมัตสึชิมะ วัดโกไดโดะ วัดซูอิกันจิ วัดเอนสึอิน ซากปราสาทเซนได หรือ ปราสาทอาโอบะ

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

19,888 บาท
วันที่เดินทาง

วันที่ 26 ก.พ. - 02 มี.ค. 63 BUS 3 ราคาท่านละ 19,888.- 4 ที่สุดท้าย

วันที่ 26 ก.พ. - 02 มี.ค. 63 BUS 4 ราคาท่านละ 19,888.- 27 ที่สุดท้าย

ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
สายการบิน AIR ASIA X (XJ)
ประเทศ ญี่ปุ่น


FUKUSHIMA NIKKO SENDAI 6D4N ซุปตาร์ เหมาลำ 6

วันแรก กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง

วันที่สอง สนามบินดอนเมือง - สนามบินฟุคุชิมะ - เมืองนิกโก้ - สะพานชินเคียว - ศาลเจ้าโทโชกุ - อิสระเล่น สกี ณ ลานสกีเมืองนิกโก้ - เมืองฟุกุชิมะ

ที่พัก MUKAITAKI RYOKAN FUKUSHIMA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่สาม ลานสกี อาดะตาระ สกี รีสอร์ท - หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ - พิพิธภัณฑ์โคเคชิ - เมืองเซนได - ท่าเรือชิโกมะ - ล่องเรืออ่าวมัตสึชิมะ - วัดโกไดโดะ - วัดซูอิกันจิ - วัดเอนสึอิน - เมืองเซนได

ที่พัก HOTEL ROUTE INN SENDAI HIGASHI หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่สี่ อิสระช้อปปิ้ง หรือ ท่องเที่ยวภายในเมืองเซนไดตามอัธยาศัย

ที่พัก HOTEL ROUTE INN SENDAI HIGASHI หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่ห้า ซากปราสาทเซนได หรือ ปราสาทอาโอบะ - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ - เมืองยูโนะคามิ ออนเซ็น - ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟ ยูโนะคามิ - หน้าผาโทโนะเฮทสึริ - เมืองไอสุ - ปราสาทสึรุงะ - ทะเลสาบอินะวะชิโระ

ที่พัก MUKAITAKI FUKUSHIMA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่หก สนามบินฟุคุชิมะ - สนามบิน ดอนเมือง

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง

คุณกำลังรีวิว: FUKUSHIMA NIKKO SENDAI 6D4N ซุปตาร์ เหมาลำ 6

คุณอาจจะสนใจในสินค้าดังต่อไปนี้

expand_less