ติดต่อสอบถาม 02-942-0070, 02-942-0080 Line ID : @travelproasia

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

TOKYO FUJI 5D3N ซุปตาร์ ราคาไฟไหม้ 1 5วัน3คืน (XJ)

มุมมองเพิ่มเติม

TOKYO FUJI 5D3N ซุปตาร์ ราคาไฟไหม้ 1 5วัน3คืน (XJ)

รหัสสินค้า: XJ129

โตเกียวขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ แลนด์มาร์คของประเทศญี่ปุ่น

ชมทุ่งลาเวนเดอร์ พร้อมรับกลิ่นหอมชื่นใจ แวะถ่ายรูป ณ  หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดนาริตะ

ช้อปปิ้งจุใจ เอ้าเลตมอลล์ อิออนมอลล์ และโอไดบะ อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

14,888 บาท
วันที่เดินทาง

วันที่ 24 - 28 มิ.ย. 62 ราคาท่านละ 14,888.- 17 ที่สุดท้าย

วันที่ 25 - 29 มิ.ย. 62 ราคาท่านละ 14,888.- 32 ที่สุดท้าย

วันที่ 26 - 30 มิ.ย. 62 ราคาท่านละ 14,888.- เต็ม

วันที่ 28 มิ.ย. - 02 ก.ค. 62 ราคาท่านละ 14,888.- เต็ม

วันที่ 29 มิ.ย. - 03 ก.ค. 62 ราคาท่านละ 14,888.- 32 ที่สุดท้าย

วันที่ 30 มิ.ย. - 04 ก.ค. 62 ราคาท่านละ 14,888.- 28 ที่สุดท้าย

วันที่ 01 - 05 ก.ค. 62 ราคาท่านละ 14,888.- 30 ที่สุดท้าย

วันที่ 02 - 06 ก.ค. 62 ราคาท่านละ 14,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 03 - 07 ก.ค. 62 ราคาท่านละ 14,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 04 - 08 ก.ค. 62 ราคาท่านละ 14,888.- 26 ที่สุดท้าย

วันที่ 05 - 09 ก.ค. 62 ราคาท่านละ 14,888.- 19 ที่สุดท้าย

วันที่ 06 - 10 ก.ค. 62 ราคาท่านละ 14,888.- 29 ที่สุดท้าย

วันที่ 07 - 11 ก.ค. 62 ราคาท่านละ 14,888.- เต็ม

วันที่ 08 - 12 ก.ค. 62 ราคาท่านละ 14,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 09 -13 ก.ค. 62 ราคาท่านละ 14,888.- 30 ที่สุดท้าย

วันที่ 11 - 15 ก.ค. 62 ราคาท่านละ 14,888.- 27 ที่สุดท้าย

วันที่ 12 - 16 ก.ค. 62 ราคาท่านละ 14,888.- 21 ที่สุดท้าย

วันที่ 14 - 18 ก.ค. 62 ราคาท่านละ 14,888.- 1 ที่สุดท้าย

วันที่ 15 - 19 ก.ค. 62 ราคาท่านละ 14,888.- 11 ที่สุดท้าย

วันที่ 16 - 20 ก.ค. 62 ราคาท่านละ 14,888.- 32 ที่สุดท้าย

วันที่ 17 - 21 ก.ค. 62 ราคาท่านละ 14,888.- 32 ที่สุดท้าย

วันที่ 18 - 22 ก.ค. 62 ราคาท่านละ 14,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 19 - 23 ก.ค. 62 ราคาท่านละ 14,888.- 31 ที่สุดท้าย

วันที่ 20 - 24 ก.ค. 62 ราคาท่านละ 14,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 21 - 25 ก.ค. 62 ราคาท่านละ 14,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 22 - 26 ก.ค. 62 ราคาท่านละ 14,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 23 - 27 ก.ค. 62 ราคาท่านละ 14,888.- 32 ที่สุดท้าย

วันที่ 24 - 28 ก.ค. 62 ราคาท่านละ 14,888.- 32 ที่สุดท้าย

วันที่ 25 - 29 ก.ค. 62 ราคาท่านละ 14,888.- 10 ที่สุดท้าย

วันที่ 28 ก.ค. - 01 ส.ค. 62 ราคาท่านละ 14,888.- 32 ที่สุดท้าย

วันที่ 29 ก.ค. - 02 ส.ค. 62 ราคาท่านละ 14,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 30 ก.ค. - 03 ส.ค. 62 ราคาท่านละ 14,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 31 ก.ค. - 04 ส.ค. 62 ราคาท่านละ 14,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 01 - 05 ส.ค. ราคาท่านละ 14,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 02 - 06 ส.ค. ราคาท่านละ 14,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 04 - 08 ส.ค. ราคาท่านละ 14,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 05 - 09 ส.ค. ราคาท่านละ 14,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 06 - 10 ส.ค. ราคาท่านละ 14,888.- 31 ที่สุดท้าย

วันที่ 07 - 11 ส.ค. ราคาท่านละ 14,888.- 32 ที่สุดท้าย

วันที่ 08 - 12 ส.ค. ราคาท่านละ 14,888.- 14 ที่สุดท้าย

วันที่ 10 - 14 ส.ค. ราคาท่านละ 14,888.- 7 ที่สุดท้าย

วันที่ 11 - 15 ส.ค. ราคาท่านละ 14,888.- 32 ที่สุดท้าย

วันที่ 13 - 17 ส.ค. ราคาท่านละ 14,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 14 - 18 ส.ค. ราคาท่านละ 14,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 15 - 19 ส.ค. ราคาท่านละ 14,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 16 - 20 ส.ค. ราคาท่านละ 14,888.- 31 ที่สุดท้าย

วันที่ 17 - 21 ส.ค. ราคาท่านละ 14,888.- 31 ที่สุดท้าย

วันที่ 18 - 22 ส.ค. ราคาท่านละ 14,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 19 - 23 ส.ค. ราคาท่านละ 14,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 20 - 24 ส.ค. ราคาท่านละ 14,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 21 - 25 ส.ค. ราคาท่านละ 14,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 22 - 26 ส.ค. ราคาท่านละ 14,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 23 - 27 ส.ค. ราคาท่านละ 14,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 24 - 28 ส.ค. ราคาท่านละ 14,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 25 - 29 ส.ค. ราคาท่านละ 14,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 27 - 31 ส.ค. ราคาท่านละ 14,888.- 34 ที่สุดท้าย

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน AIR ASIA X (XJ)
ประเทศ ญี่ปุ่น


TOKYO FUJI 5D3N ซุปตาร์ ราคาไฟไหม้ 1 5วัน3คืน (XJ)

วันแรก กรุงเทพ - สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น

พักที่ NARITA KIKUSUI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่สอง นาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) - ดิวตี้ฟรี - สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ - โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท - แช่น้ำแร่ธรรมชาติ

พักที่ Fujisan Resort Hotel หรือระดับเดียวกัน

วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - เทศกาลสมุนไพรและทุ่งดอกลาเวนเดอร์ - โตเกียว - หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว

พักที่ TENDER VILLA KUJUKURI หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ นาริตะ - วัดนาริตะซัง - โอโมเตะซังโดะ นาริตะ - ช้อปปิ้ง โอไดบะ - ไดเวอร์ซิตี้ - อิออนมอลล์

วันที่ห้า สนามบินดอนเมือง

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง

คุณกำลังรีวิว: TOKYO FUJI 5D3N ซุปตาร์ ราคาไฟไหม้ 1 5วัน3คืน (XJ)

คุณอาจจะสนใจในสินค้าดังต่อไปนี้

  • HOKKAIDO HAKODATE PREMIUM LAVENDER IN HOK 6D4N (TG)

    ชมป้อมดาว โกเรียวคาคุ นั่งกระเช้าชมวิวยามค่ำคืน เมืองฮาโกดาเตะ ช้อปปิ้งตลาดเช้าฮาโกดาเตะ

    เทศกาลฤดูลาเวนเดอร์ ณ โทมิตะฟาร์ม ละลานตากับดอกไม้หลากสายพันธ์ ณ ชิคิไซโนะโอกะ
    สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตาริ

    ซิตี้ทัวร์ เมืองซัปโปโร เยี่ยมชมหอนาฬิกา เยือนตึกเก่ารัฐบาล สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลเจ้าฮอกไกโด ช้อปปิ้งจุใจ อิออน ทาวน์ ทานุกิโคจิ และ มิตซุยเอ้าท์เลท

    38,888 บาท
  • มหัศจรรย์ เกาะฟู้โกว๊ก 3 วัน 2 คืน (PG)

    นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิวHon Thom Island เรือนจำฟูโกว๊ก เจดีย์โฮโกว๊ก วัดดิงชาว

    ล่องเรือ ดำน้ำตื้นชมปะการัง Long Beach Center ฟาร์มผึ้ง และ ไร่พริกไท และซิมไวน์

    หมู่บ้านชาวประมงฮามนิง แถมฟรี!! ชุดซินจ่าว (ถุงผ้า+เสื้อ+ร่ม+พัด)

    12,900 บาท
  • เสิ่นหยาง ผานจิ่น หาดหญ้าแดง พักหรู 5 ดาว 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินนกสกู๊ต (XW)

    หาดหญ้าแดง ถ้ำน้ำเปิ่นซี

    พระราชวังเสิ่นหยางกู้ก้ง ถนนโบราณหม่านชิง

    เมนูพิเศษ ปูแม่น้ำ พักหรูระดับ 5 ดาว

    24,900 บาท
  • PRO TOKYO OSAKA AUTUMN 6D4N

    ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ ทะเลสาบที่ก่อตัวจากลาวาของภูเขาไฟฟูจิ

    สัมผัสประสบการณ์พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น

    อิสระช้อปปิ้งหรือ เลือกทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ

    38,999 บาท
  • ทัวร์ฮ่องกง...เป็ดร่อน ดิสนีย์แลนด์ เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (HX)

    ทัวร์ฮ่องกงสวนสนุก ดินแดนแห่งความฝันที่มีอยู่จริง ดิสนีย์แลนด์ วัดแชกงหมิว

    วัดหวังต้าเซียน วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน

    ทัวร์เซินเจิ้น วัดกวนอู ตลาดหล่อหวู หมู่บ้านฮอลแลนด์ โชว์น้ำพุเต้นระบำ

    14,999 บาท
  • มหัศจรรย์ TURKEY 9D6N โดยสายการบิน Turkish Airlines (TK)

    เที่ยวดินแดน 2 ทวีป บินตรงสู่อิสตันบูล นั่งบอลลูน คัปปาโดเกีย

    ชมปามุคคาเล่ วิหารเซนต์โซเฟีย สุเหร่าสีฟ้า ม้าไม้เมืองทรอย

    ชมสวนเชอร์รี่พร้อมเก็บเกี่ยวเชอร์รี่สดจากสวน เที่ยวครบ 9 วัน พักหรู 5 ดาว!!

    34,900 บาท
  • ทัวร์ญี่ปุ่นชิราคาวาโกะคามิโคจิ 6วัน 4คืน บิน TG

    ทัวร์ญี่ปุ่นใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2561 : นาโกย่า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ คามิโคจิ ฟูจิ โตเกียว : ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสีหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ และคามิโคจิ (มงกุฏอัญมณีแห่งเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่น)

    ปราสาทอีกามัตสึโมโตะ |ภูเขาไฟฟูจิ โอชิโนะ ฮัคไค ทะเลสาบคาวาคูชิ| ปิดท้ายที่โตเกียว เที่ยววัดอาซากุสะ

    ช้อปปิ้งชินจูกุ ช้อปปิ้งละลายเงินเยนที่อิออน| พักออนเซ็น 3 คืน|บิน TG |FREE WIFIon Bus

    74,900 บาท

    สินค้าหมด

  • PRO KANSAI SONGKRAN FESTIVAL 5D3N (SL)

    โปรโอซาก้า นารา เกียวโต โกเบ 4 วัน 3 คืน การันตรีคุณภาพ !! พักโอซาก้า 3 คืน

    มีอิสระช้อปปิ้ง หรือเลือกไป USJ พิเศษ บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง และ ชาบูต้นตำรับ เสิร์ฟแบบไม่อั้น

    เดินทางโดยสายการบิน LION AIR เพื่อความสนุกสนานตลอดการเดินทาง-มีจอทุกที่นั่ง !!

    36,999 บาท

    สินค้าหมด

  • ทัวร์บินตรง..จางเจียเจี้ย ขนมจีบหมูเด้ง ฟ่งหวง สะพานแก้ว 3D2N (CZ)

    บินตรง จางเจียเจี้ย ประหยัดเวลานั่งรถถึง 8 ชั่วโมง ชมความงดงามเมืองโบราณ เมืองโบราณฟ่งหวง

    ชมความมหัศจรรย์แห่งขุนเขาประตูสวรรค์ พิสูจน์ความกล้า ท้าทายความเสียวสะพานแก้วจางเจียเจ้ีย

    ลิ้มรสเมนูพิเศษ ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี ซุปเห็ด หมูแดงกวางเจา เป็ดย่าง เป่าฮื้อ

    15,899 บาท

    สินค้าหมด

  • Wonderful !! อินโดนีเซีย บาหลี 4วัน 3คืน โดยสายการบินไทย (TG)

    พาชมวัดอูลูวาตู วัดทานาห์ลอต ได้รับฉายาว่า"วัดที่มีทิวทัศน์สวยงามที่สุดของบาหลี" วัดเลมปูยางค์

    บาหลีสวิงค์ เพลิดเพลินกับการนั่งชิงช้า ถ่ายรูปกับรังนก พร้อมชมกาแฟขี้ชะมดที่มีกลิ่นหอมชวนลิ้มลอง

    วัดบราตัน เป็นวัดที่สำคัญ 1 ใน 5 ของเกาะบาหลี ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบบราตันที่มีความสวยงามและมีมนต์ขลัง

    22,888 บาท
  • ซีอาน เจาะตำนานสุสานจิ๋นซี 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD)

    สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ จักรพรรดิองค์แรกที่รวบแผ่นดินจีนเป็นหนึ่ง ชมโชว์ราชวงศ์ถัง การแสดงย้อนอดีตเรื่องราวความเจริญรุ่งเรืองผสมผสานแสงสี

    ชมจตุรัสหอกลอง+หอระฆัง พร้อมช้อปปิ้งตลาดมุสลิม

    ลิ้มรสเมนูขึ้นชื่อที่ท่านไม่ควรพลาด เป็ดย่าง และ เกี๊ยวซีอาน

    19,888 บาท

    สินค้าหมด

  • มหัศจรรย์ ฮ่องกง นองปิง ล่องเรือสำเภาจีน 3 วัน 2 คืน (RJ)

    สักการะวัดดัง วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ

    ล่องเรือสำเภาจีน นั่งกระเช้านองปิง ไหว้พระใหญ่

    ชอปปิ้งจิมซาจุ่ย City Gate แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อ+ถุงผ้า+พัด)

    16,900 บาท
expand_less