ติดต่อสอบถาม 02-942-0070, 02-942-0080 Line ID : @travelproasia

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ทัวร์ปักกิ่ง...ดอกพิกุล เมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น กำแพงเมืองจีนซือหม่าไถ พิพิธภัณฑ์ไวน์แดง 5 วัน 3 คืน

มุมมองเพิ่มเติม

ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ทัวร์ปักกิ่ง...ดอกพิกุล เมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น กำแพงเมืองจีนซือหม่าไถ พิพิธภัณฑ์ไวน์แดง 5 วัน 3 คืน

รหัสสินค้า: SHCAPEK24

ชมกำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ ชมวิวกำแพงเมืองจีนและเมืองโบราณ สักการะพระเขี้ยวแก้ว ณ วัดหลิงกวง

ทัวร์ไม่เข้าร้านช้อป ทัวร์เส้นทางมรดกโลก ทัวร์ปักกิ่ง เมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น ชมวิวกำแพงเมืองจีน

พิพิธภัณฑ์ไวน์แดง วัดลามะ วัดหลิงกวง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังโบราณกู้กง ถนนโบราณเฉียนเหมิน ย่าน

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

25,999 บาท
วันที่เดินทาง

วันที่ 4 - 8 มี.ค. 63 ราคาท่านละ 25,999.- 17 ที่สุดท้าย

วันที่ 18 - 22 มี.ค. 63 ราคาท่านละ 25,999.- 20 ที่สุดท้าย

วันที่ 25 - 29 มี.ค. 63 ราคาท่านละ 25,999.- 20 ที่สุดท้าย

วันที่ 8 - 12 เม.ย. 63 ราคาท่านละ 26,999.- 20 ที่สุดท้าย

วันที่ 9 - 13 เม.ย. 63 ราคาท่านละ 31,999.- 16 ที่สุดท้าย

วันที่ 12 - 16 เม.ย. 63 ราคาท่านละ 31,999.- 15 ที่สุดท้าย

วันที่ 15 - 19 เม.ย. 63 ราคาท่านละ 26,999.- 15 ที่สุดท้าย

วันที่ 22 - 26 เม.ย. 63 ราคาท่านละ 25,999.- 20 ที่สุดท้าย

วันที่ 30 เม.ย. - 4 พ.ค. 63 ราคาท่านละ 25,999.- 16 ที่สุดท้าย

วันที่ 6 - 10 พ.ค. 63 ราคาท่านละ 25,999.- 18 ที่สุดท้าย

วันที่ 30 พ.ค. - 3 มิ.ย. 63 ราคาท่านละ 25,999.- 20 ที่สุดท้าย

วันที่ 10 - 14 มิ.ย. 63 ราคาท่านละ 25,999.- 20 ที่สุดท้าย

วันที่ 23 - 27 มิ.ย. 63 ราคาท่านละ 25,999.- 20 ที่สุดท้าย

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน AIR CHINA (CA)
ประเทศ จีน


ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ทัวร์ปักกิ่ง...ดอกพิกุล เมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น กำแพงเมืองจีนซือหม่าไถ พิพิธภัณฑ์ไวน์แดง 5 วัน 3 คืน

วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

วันที่สอง กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง-เมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น-กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ (รวมค่ากระเช้าขึ้น-ลง) ชมวิวกำแพงเมืองจีนและเมืองโบราณยามค่ำคืน

พักที่ MINGSU HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม พิพิธภัณฑ์ไวน์แดง พิเศษ!!! แถมฟรีบรั่นดี ท่านละ 1ขวด (ปริมาณ 100 ML)-วัดหลิงกวง-ถนนหวังฟูจิ่ง

พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว ****

วันที่สี่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังโบราณกู้กง-ถนนโบราณเฉียนเหมิน-ย่าน Art Beijing Fun  กายกรรมปักกิ่ง

พักที่ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว ****

วันที่ห้า วัดลามะ-ตลาดรัสเซีย-ปักกิ่ง-กรุงเทพฯ

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง

คุณกำลังรีวิว: ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ทัวร์ปักกิ่ง...ดอกพิกุล เมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น กำแพงเมืองจีนซือหม่าไถ พิพิธภัณฑ์ไวน์แดง 5 วัน 3 คืน

คุณอาจจะสนใจในสินค้าดังต่อไปนี้

expand_less