ติดต่อสอบถาม 02-942-0070, 02-942-0080 Line ID : @travelproasia

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

มหัศจรรย์ BAGAN นั่งบอลลูนชมเมืองพุกาม 3 วัน 2 คืน (FD)

มุมมองเพิ่มเติม

มหัศจรรย์ BAGAN นั่งบอลลูนชมเมืองพุกาม 3 วัน 2 คืน (FD)

รหัสสินค้า: BT-MMR055_FD

สักการะ เจดีย์บูพญา (Bupaya Pagoda)ซึ่งตั้งโดดเด่นอยู่ริมน้ำอิรวดี ชมเมืองทะเลเจดีย์ที่สวยงามและหมู่บ้านเก่าแก่เมืองพุกาม ชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า ณ จุดชมวิวทะเลเจดีย์

นมัสการ เจดีย์สัพพัญญู ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในเมืองพุกาม พาท่านชม สะพานไม้อูเบ็ง (U-Ben) สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก

นมัสการ พระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า

สถานะของสินค้า : สินค้าหมด

22,900 บาท
วันที่เดินทาง

วันที่ 01-03 ธ.ค. 61 ราคาท่านล่ะ 22,900.-

วันที่ 08-10 ธ.ค. 61 ราคาท่านล่ะ 23,900.-

วันที่ 15-17 ธ.ค. 61 ราคาท่านล่ะ 22,900.-

วันที่ 28-30 ธ.ค. 61 ราคาท่านล่ะ 24,900.-

วันที่ 30-01 ม.ค. 62 ราคาท่านล่ะ 25,900.-

วันที่ 31-02 ม.ค. 62 ราคาท่านล่ะ 24,900.-

วันที่ 12-14 ม.ค. 62 ราคาท่านล่ะ 21,900.-

วันที่ 26-28 ม.ค. 62 ราคาท่านล่ะ 21,900.-

วันที่ 02-04 ก.พ. 62 ราคาท่านล่ะ 22,900.-

วันที่ 16-18 ก.พ. 62 ราคาท่านล่ะ 22,900.-

วันที่ 23-25 ก.พ. 62 ราคาท่านล่ะ 21,900.-

วันที่ 02-04 มี.ค. 62 ราคาท่านล่ะ 21,900.-

วันที่ 16-18 มี.ค. 62 ราคาท่านล่ะ 21,900.-

วันที่ 30-01 เม.ย. 62 ราคาท่านล่ะ 21,900.-

วันที่ 06-08 เม.ย. 62 ราคาท่านล่ะ 23,900.-

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน Air Asia (FD)
ประเทศ เมียนม่า


มหัศจรรย์ BAGAN นั่งบอลลูนชมเมืองพุกาม 3 วัน 2 คืน (FD)

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - มัณฑะเลย์ - พุกาม - จุดชมวิวทะเลเจดีย์ - เจดีย์บูพญา - โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่นกระบอก

พักที่ โรงแรม SU TIEN SAN HOTELหรือเทียบเท่า

วันที่ 2 นั่งบอลลูนชมทะเลเจดีย์พุกาม - วัดเจดีย์ชเวสิกอง - วัดอนันดา - วัดมนุหา - วัดกุบยางกี - วัดติโลมินโล - วัดสัญพัญญู - วิหารธรรมยันจี - มัณฑะเลย์ - อมรปุระ - สะพานไม้อูเบ็ง

พักที่ โรงแรมระดับ 3 ดาว HOTEL YI LINK MANDALAY หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 มัณฑะเลย์ - พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี - พระราชวังมัณฑะเลย์ - พระราชวังไม้สักชเวนานจอง - วัดกุโสดอ - กรุงเทพฯ

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง

คุณกำลังรีวิว: มหัศจรรย์ BAGAN นั่งบอลลูนชมเมืองพุกาม 3 วัน 2 คืน (FD)

คุณอาจจะสนใจในสินค้าดังต่อไปนี้

expand_less