ติดต่อสอบถาม 02-942-0070, 02-942-0080 Line ID : @travelproasia

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

ไต้หวัน ไทเป บินหรู อยู่สบาย

มุมมองเพิ่มเติม

ไต้หวัน ไทเป บินหรู อยู่สบาย

รหัสสินค้า: BT-TPE01_BR

สักการะอัฐิพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง และขอพรเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่

ชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี และหมู่บ้านสายรุ้ง

ชมอุทยานธรณีเย๋หลิ่ว โขดหินรูปเศียรพระราชินี และ ชมหมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิ่น

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

18,900 บาท
วันที่เดินทาง

วันที่ 14 - 18 ส.ค. 62 ราคาท่านละ 18,900.- 19 ที่สุดท้าย

วันที่ 18 - 22 ก.ย. 62 ราคาท่านละ 19,900.- 25 ที่สุดท้าย

วันที่ 02 - 06 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 20,900.- 25 ที่สุดท้าย

วันที่ 02 - 06 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 20,900.- 25 ที่สุดท้าย

วันที่ 14 - 18 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 20,900.- 25 ที่สุดท้าย

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน EVA AIR (BR)
ประเทศ ไต้หวัน


ไต้หวัน ไทเป บินหรู อยู่สบาย

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ

พักที่ VIENNA INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันที่สอง สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเถาหยวน(ไทเป)-ผู่หลี่ -หนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซาจั๋ง-วัดเหวินหวู่

พักที่ TSUN HUANG HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว (เมืองเจียอี้)

วันที่สาม อุทยานอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ร้านใบชา-ไถจง-มิฮายาร่าไอศกรีม-หมู่บ้านสายรุ้ง-ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต

พักที่ IN HOUSE TAICHUNG HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว (เมืองไถจง)

วันที่สี่ ไทเป-ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง-ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าบัตรขึ้นชั้น89)-ร้านขนมพายสับปะรด-พิพิธภัณฑ์กู้กง-ซีเหมินติงไนท์มาเก็ต

พักที่ SAKURA BAY HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว เมืองไทเป มาตรฐานไต้หวัน

วันที่ห้า ไทเป-อุทยานเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพ

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง

คุณกำลังรีวิว: ไต้หวัน ไทเป บินหรู อยู่สบาย

คุณอาจจะสนใจในสินค้าดังต่อไปนี้

expand_less