ติดต่อสอบถาม 02-942-0070, 02-942-0080 Line ID : @travelproasia

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา สวนดอกไม้ เย๋หลิ่ว 5 วัน 3 คืน (BR)

มุมมองเพิ่มเติม

ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา สวนดอกไม้ เย๋หลิ่ว 5 วัน 3 คืน (BR)

รหัสสินค้า: SHBRTPE2

ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา นมัสการศาลเจ้าขงเบ้งและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่

เดินเล่นเฟิงเจี่ยไนท์มาเก็ต ชมดอกไม้นานาชนิดสู่ สวนดอกไม้ไถจง

อิสระช้อปปิ้งสินค้า ณ ร้านค้าปลอดภาษีที่ DUTY FREE ซีเหมินติง

สถานะของสินค้า : สินค้าหมด

19,999 บาท
วันที่เดินทาง

วันที่ 23 เม.ย. 62 - 27 เม.ย. 62 ราคาท่านละ 20,999.- เต็ม

วันที่ 27 เม.ย. 62 - 1 พ.ค. 62 ราคาท่านละ 19,999.- เต็ม

วันที่ 4 พ.ค. 62 - 8 พ.ค. 62 ราคาท่านละ 19,999.- เต็ม

วันที่ 11 พ.ค. 62 - 15 พ.ค. 62 ราคาท่านละ 19,999.- 21 ที่สุดท้าย

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน EVA AIR (BR)
ประเทศ ไต้หวัน


ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา สวนดอกไม้ เย๋หลิ่ว 5 วัน 3 คืน (BR)

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่ 2 กรุงเทพฯ - เถาหยวนผูหลี่ - ล่องเรือสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - สวนผลไม้ไถจง - เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

พักที่ โรงแรม CITY RESORT หรือMOVING STAR HOTELหรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันที่ 3 ไถจง - สวนดอกไม้ไถจง - ไทเป - D.I.Y พายสับปะรดเจียวซี - อาบน้ำแร่ภายในห้องส่วนตัว

พักที่ โรงแรม BARON’S HOT SPRINGหรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันที่ 4 เจียวซี - โรงกลั่นวิสกี้ Kavalan - อุทยานเย๋หลิ่วไทเป - DUTY FREE - ช้อปปิ้งซีเหมินติง

พักที่ โรงแรม RELITE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันที่ 5 ไทเป - เจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 - MITSUI OUTLET - เถาหยวน - กรุงเทพฯ

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง

คุณกำลังรีวิว: ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา สวนดอกไม้ เย๋หลิ่ว 5 วัน 3 คืน (BR)

คุณอาจจะสนใจในสินค้าดังต่อไปนี้

expand_less