ติดต่อสอบถาม 02-942-0070, 02-942-0080 Line ID : @travelproasia

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

ไต้หวัน จัดเต็ม 3 อุทยาน 6 วัน 4 คืน โดยสายการบิน EVA [BR]

มุมมองเพิ่มเติม

ไต้หวัน จัดเต็ม 3 อุทยาน 6 วัน 4 คืน โดยสายการบิน EVA [BR]

รหัสสินค้า: QE1TPE-BR002

ไฮไลท์ อุทยานชื่อดังของไต้หวัน เที่ยวพร้อมกัน ในราคาสบายกระเป๋า

อลังการอุทยานภูเขาหินอ่อน อุทยานทาโรโกะ เมืองฮัวเหลียน ชมป่าสนพันปี อุทยานอาหลี่ซัน

ชมความงามธรรมชาติที่อุทยานเย๋หลิ่ว ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา

สถานะของสินค้า : สินค้าหมด

25,900 บาท
วันที่เดินทาง

วันที่ 25 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2562 ราคาท่านละ 25,900.- 10 ที่สุดท้าย

วันที่ 25 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2562 ราคาท่านละ 25,900.- 29 ที่สุดท้าย

วันที่ 24 มิ.ย. 2562 - 29 มิ.ย. 2562 ราคาท่านละ 25,900.- 31 ที่สุดท้าย

ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
สายการบิน EVA AIR (BR)
ประเทศ ไต้หวัน


ไต้หวัน จัดเต็ม 3 อุทยาน 6 วัน 4 คืน โดยสายการบิน EVA [BR]

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่ 2 ไต้หวัน - หนานโถว - วัดจงไถ่ถาน - วัดเหวินหวู่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - เมืองเจียอี้

พักที่ โรงแรม RENYI LAKE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 อุทยานอาหลี่ซัน - ชมป่าสนพันปี - นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน - ชิมชาอู่หลง - เดินทางเมืองไถจง - ฝงเจี่ยไนท์

พักที่ โรงแรม MOVING STAR HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 4 เดินทางไทเป - Germanium Power - วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง - นั่งรถไฟ TRA สู่ฮัวเหลียน

พักที่ โรงแรม LEA LEA GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 อุทยานทาโรโกะ - นั่งรถไฟ TRA สู่ไทเป - ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด - ร้านคอสเมติค ตึกไทเป 101 ไม่รวมชมวิวชั้น 89 - อาบน้ำแร่ภายในห้องพัก

พักที่ โรงแรม NEW TAIPEI HOTSPRING HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 6 หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - อุทยานเย๋หลิ่ว - DUTY FEE - ซื่อหลินไนท์ - ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) - กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง

คุณกำลังรีวิว: ไต้หวัน จัดเต็ม 3 อุทยาน 6 วัน 4 คืน โดยสายการบิน EVA [BR]

คุณอาจจะสนใจในสินค้าดังต่อไปนี้

expand_less