ติดต่อสอบถาม 02-942-0070, 02-942-0080 Line ID : @travelproasia

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

เชียงใหม่บินตรง ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 4 วัน 3 คืน

มุมมองเพิ่มเติม

เชียงใหม่บินตรง ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 4 วัน 3 คืน

รหัสสินค้า: GQ1CNXTPE-BR006

ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

ถ่ายรูปคู่ ตึก TAIPE 101 ช้อปปิ้งซีเหมินติง ช้อปปิ้งตลาดกลางคืนซื่อหลิน

น้ำหนักกระเป๋าท่านละ 30 กก. บริการอาหารบนเครื่องทั้งไปและกลับ

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

19,999 บาท
วันที่เดินทาง

เดินทางวันที่ 11 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63 ราคาท่านละ 19,999.- รับได้ 25 ที่

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน EVA AIR (BR)
ประเทศ ไต้หวัน


เชียงใหม่บินตรง ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 4 วัน 3 คืน

วันที่ 1 เชียงใหม่(สนามบินเชียงใหม่)-ไต้หวัน(สนามบินเถาหยวน) (BR285 : 11.30-16.30) ไทเป-ซีเหมินติง

ที่พัก Orange Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 หนานโถว–ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา–วัดพระถังซัมจั๋ง–วัดเหวินหวู่–ร้านพายสัปปะรด–ไถจง–ตลาดไนท์มาร์เก็ต

ที่พัก Orange Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 ไถจง–ไทเป–หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น–ร้านเครื่องสำอางค์– GERMANIUM SHOP–ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)–ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

ที่พัก Orange Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 ไต้หวัน(สนามบินเถาหยวน)-เชียงใหม่(สนามบินเชียงใหม่) (BR257 : 07.15-10.30)

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง

คุณกำลังรีวิว: เชียงใหม่บินตรง ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 4 วัน 3 คืน

คุณอาจจะสนใจในสินค้าดังต่อไปนี้

expand_less