ติดต่อสอบถาม 02-942-0070, 02-942-0080 Line ID : @travelproasia

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

สวิตเซอร์แลนด์ ซุปตาร์..โอ้โห!!! สวิตเซอร์แลนด์ 8วัน5คืน

มุมมองเพิ่มเติม

สวิตเซอร์แลนด์ ซุปตาร์..โอ้โห!!! สวิตเซอร์แลนด์ 8วัน5คืน

รหัสสินค้า: TGZRH01

บริการอาหารและน้ำดื่มบนเครื่องทุกที่นั่ง ชมทะเลสาบ ซูริค

เดินชิลชมเมืองย่านเมืองเก่ากรุงเบิร์น ขึ้น 2 ยอดเขา จุงเฟราและยอดเขาชิลธอร์น

พิเศษ...!!! รับประทานอาหารบนยอดเขาจุงเฟรา

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

56,888 บาท
วันที่เดินทาง

วันที่ 21 - 28 เม.ย. 63 ราคาท่านละ 58,888.- 13 ที่สุดท้าย

ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
สายการบิน Thai Airways (TG)
ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์


สวิตเซอร์แลนด์ ซุปตาร์..โอ้โห!!! สวิตเซอร์แลนด์ 8วัน5คืน

วันแรก กรุงเทพมหานคร-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

วันที่สอง ซูริค - เบิร์น - บ่อหมี - ย่านเมืองเก่ากรุงเบิร์น - หอนาฬิกาซึทกลอกเกอ - เบียล

ที่พัก ณ โรงแรม Mercure Biel หรือระดับเดียวกัน

วันที่สาม เจนีวา - น้ำพุเจดโด - นาฬิกาดอกไม้ - มองเทรอซ์ - ปราสาทชิลยอง - โลซานน์ - ศาลาไทย

ที่พัก ณ โรงแรม Mercure Biel หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่ รถไฟสายจุงเฟราบาห์เนน - ยอดเขาจุงเฟรา - เลาเทอร์บรุนเนน - น้ำตกสเตาบ์บาค - อินเทอร์ลาเก้น

ที่พัก ณ โรงแรม Hotel Continental Interlaken หรือระดับเดียวกัน

วันที่ห้า สเตทเชลเบิร์ก - ยอดเขาชิลธอร์น- ลูเซิร์น - สะพานไม้ชาเปล - อนุสาวรีย์สิงโต

ที่พัก ณ โรงแรม Ameron Hotel Flora หรือระดับเดียวกัน

วันที่หก ลูเซิร์น - ซุก- น้ำตกไรน์ - Stein am Rhein - ซูริค

ที่พัก ณ โรงแรม Holiday Inn Express Zurich Airport หรือระดับเดียวกัน

วันที่เจ็ด ซูริค - สนามบินซูริค

วันที่แปด สุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง

คุณกำลังรีวิว: สวิตเซอร์แลนด์ ซุปตาร์..โอ้โห!!! สวิตเซอร์แลนด์ 8วัน5คืน

คุณอาจจะสนใจในสินค้าดังต่อไปนี้

expand_less