ติดต่อสอบถาม 02-942-0070, 02-942-0080 Line ID : @travelproasia

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

ทัวร์เต้าเฉิง...ดอกสาลี่ ย่าติง ซินตูเฉียว ตันปา ภูเขาสี่ดรุณี 8 วัน 7 คืน (3U)

มุมมองเพิ่มเติม

ทัวร์เต้าเฉิง...ดอกสาลี่ ย่าติง ซินตูเฉียว ตันปา ภูเขาสี่ดรุณี 8 วัน 7 คืน (3U)

รหัสสินค้า: SH3UCTUDCY2

ภูเขาสี่ดรุณี หุบเขาซวงเฉียวโกว เมืองตันปา หมู่บ้านทิเบตเจียจูจังไช่

หมู่บ้านทิเบตจงลู่ ทุ่งหญ้าถ่ากง วัดถ่ากง เมืองซินตูเฉียว เมืองซินตูเฉียว หย่าเจียง หลี่ถัง เต้าเฉิง

เจดีย์เต้าเฉิงไป่ถ่า อุทยานย่าติง วัดชงกู่ ทุ่งหญ้าลั่วหรง ทะเลสาบไข่มุก ศูนย์หมีแพนด้า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ถนนโบราณจินหลี่

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

38,999 บาท
วันที่เดินทาง

วันที่ 12 - 19 เม.ย. 63 ราคาท่านละ 43,999.- 16 ที่สุดท้าย

วันที่ 17 - 24 พ.ค. 63 ราคาท่านละ 38,999.- 20 ที่สุดท้าย

ระยะเวลา 8 วัน 7 คืน
สายการบิน SICHUAN AIRLINES (3U)
ประเทศ จีน


ทัวร์เต้าเฉิง...ดอกสาลี่ ย่าติง ซินตูเฉียว ตันปา ภูเขาสี่ดรุณี 8 วัน 7 คืน (3U)

วันแรก กรุงเทพฯ-เฉิงตู

ที่พัก XIEDU HANGCHEN HOTELหรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว****

วันที่สอง เฉิงตู-อุทยานภูเขาสี่ดรุณี-หุบเขาซวงเฉียวโกว (รวมรถอุทยาน)-เมืองตันปา

ที่พัก MEIRENGU HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว****

วันที่สาม หมู่บ้านทิเบตเจียจูจังไช่-หมู่บ้านทิเบตจงลู่-ทุ่งหญ้าถ่ากง-วัดถ่ากง-เมืองซินตูเฉียว

ที่พัก TANGGUTE HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว****

วันที่สี่ เมืองซินตูเฉียว-หย่าเจียง-หลี่ถัง-เต้าเฉิง-เจดีย์เต้าเฉิงไป่ถ่า (เจดีย์ขาว)-ย่าติง

ที่พัก RAMADA ENCORE HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว****

วันที่ห้า อุทยานย่าติง-ทุ่งหญ้าลั่วหรง (รวมรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่/ไม่รวมค่าขี่ม้า)

ที่พัก RAMADA ENCORE HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว****

วันที่หก อุทยานย่าติง-วัดชงกู่-ทะเลสาบไข่มุก (ไม่รวมรถแบตเตอรี่/ไม่รวมค่าขี่ม้า)-เต้าเฉิง

ที่พัก HOLY LAND IMAGE HOTEL ระดับ 4 ดาว**** 

วันที่เจ็ด เต้าเฉิง-เฉิงตู-ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่)-ถนนคนเดินชุนซีลู่-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก

ที่พัก XIEDU HANGCHEN HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว****

วันที่แปด ถนนโบราณจินหลี่-เฉิงตู-กรุงเทพฯ

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง

คุณกำลังรีวิว: ทัวร์เต้าเฉิง...ดอกสาลี่ ย่าติง ซินตูเฉียว ตันปา ภูเขาสี่ดรุณี 8 วัน 7 คืน (3U)

คุณอาจจะสนใจในสินค้าดังต่อไปนี้

expand_less