ติดต่อสอบถาม 02-942-0070, 02-942-0080 Line ID : @travelproasia

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

ทัวร์ฮ่องกง อิ่มบุญ อิ่มช้อป นองปิง 3วัน 2คืน ปี 2562

มุมมองเพิ่มเติม

ทัวร์ฮ่องกง อิ่มบุญ อิ่มช้อป นองปิง 3วัน 2คืน ปี 2562

รหัสสินค้า: CTSEK8

นั่งกระเช้า Ngongping 360องศา ไหว้พระใหญ่โป่วหลิน

ไหว้พระแชกงหมิง หรือ วัดกังหัน นมัสการ เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน นมัสการเจ้าแม่กวนอิม อ่าวรีพัลส์เบย์

ช้อปปิ้งย่านดังฮ่องกง ถนนนาธาน ย่านจิมซาจุ่ย

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

17,900 บาท

ทัวร์ฮ่องกง อิ่มบุญ อิ่มช้อป นองปิง 3วัน 2คืน ปี 2562

วันแรก กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง Hong Kong International Airport

พัก Empire Kowloon หรือ Stanford MongKok Hotel หรือ Kimberle

หรือเทียบเท่า

วันที่สอง เกาะลันเตา – นั่งกระเช้า 360 องศา – ไหว้พระใหญ่ – ช้อปปิ้ง City Gate

พัก Empire Kowloon หรือ Stanford MongKok Hotel หรือ Kimberle

หรือเทียบเท่า

วันที่สาม วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – เจ้าแม่กวนอิมรีพัลส์เบย์ – อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน ย่านจิมซาจุ่ย - กรุงเทพฯ

วันที่เดินทาง

วันที่ 18 - 20 ม.ค. 62 ราคาท่านละ 17,900.-

วันที่ 25 - 27 ม.ค. 62 ราคาท่านละ 17,900.-

วันที่ 01 - 03 ก.พ. 62 ราคาท่านละ 17,900.-

วันที่ 08 - 10 ก.พ. 62 ราคาท่านละ 17,900.-

วันที่ 16 - 18 ก.พ. 62 ราคาท่านละ 17,900.-

วันที่ 17 - 19 ก.พ. 62 ราคาท่านละ 17,900.-

วันที่ 22 - 24 ก.พ. 62 ราคาท่านละ 17,900.-

วันที่ 23 - 25 ก.พ. 62 ราคาท่านละ 17,900.-

วันที่ 1 - 3 มี.ค. 62 ราคาท่านละ 17,900.-

วันที่ 2 - 4 มี.ค. 62 ราคาท่านละ 17,900.-

วันที่ 7 - 9 มี.ค. 62 ราคาท่านละ 17,900.-

วันที่ 9 - 11 มี.ค. 62 ราคาท่านละ 17,900.-

วันที่ 14 - 16 มี.ค. 62 ราคาท่านละ 17,900.-

วันที่ 15 - 17 มี.ค. 62 ราคาท่านละ 18,900.-

วันที่ 16 - 18 มี.ค. 62 ราคาท่านละ 17,900.-

วันที่ 17 - 19 มี.ค. 62 ราคาท่านละ 17,900.-

วันที่ 21 - 23 มี.ค. 62 ราคาท่านละ 17,900.-

วันที่ 22 - 24 มี.ค. 62 ราคาท่านละ 18,900.-

วันที่ 11 - 13 เม.ย. 62 ราคาท่านละ 21,900.-

วันที่ 12 - 14 เม.ย. 62 ราคาท่านละ 24,900.-

วันที่ 13 - 15 เม.ย. 62 ราคาท่านละ 25,900.-

วันที่ 14 - 16 เม.ย. 62 ราคาท่านละ 24,900.-

วันที่ 15 - 17 เม.ย. 62 ราคาท่านละ 22,900.-

วันที่ 19 - 21 เม.ย. 62 ราคาท่านละ 18,900.-

วันที่ 20 - 22 เม.ย. 62 ราคาท่านละ 18,900.-

วันที่ 25 - 27 เม.ย. 62 ราคาท่านละ 18,900.-

วันที่ 27 - 29 เม.ย. 62 ราคาท่านละ 18,900.-

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน EMIRATES AIRLINE (EK)
ประเทศ ฮ่องกง

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง

คุณกำลังรีวิว: ทัวร์ฮ่องกง อิ่มบุญ อิ่มช้อป นองปิง 3วัน 2คืน ปี 2562

คุณอาจจะสนใจในสินค้าดังต่อไปนี้

expand_less