ติดต่อสอบถาม 02-942-0070, 02-942-0080 Line ID : @travelproasia

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

ทัวร์เส้นทางสายไหม...ดอกสาละ จางเย่ เขาสายรุ้งตันเซี๋ย ตุนหวง หลานโจว 6 วัน 5 คืน (3U)

มุมมองเพิ่มเติม

ทัวร์เส้นทางสายไหม...ดอกสาละ จางเย่ เขาสายรุ้งตันเซี๋ย ตุนหวง หลานโจว 6 วัน 5 คืน (3U)

รหัสสินค้า: SH3UCTUDNH1

ทัวร์เส้นทางตามฤดูกาล จางเย่ เขาสายรุ้งตันเซี๋ย วัดต้าฝอซื่อ เจียอวี้กวน

กำแพงเมืองจีนด่านเจียอวี้กวน ตุนหวง เนินทรายหมิงซาซาน ขี่อูฐท่องทะเลทราย สระน้ำวงพระจันทร์

ถ้ำม่อเกาคู ภาพยนต์ 3 มิติ หลานโจว กังหันวิดน้ำโบราณ อนุสาวรีย์มารดาแม่น้ำเหลือง เฉิงตู ถนนโบราณจินหลี่

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

33,999 บาท
วันที่เดินทาง

วันที่ 26 เม.ย. - 1 พ.ค. 63 ราคาท่านละ 36,999.- 20 ที่สุดท้าย

วันที่ 10 - 15 พ.ค. 63 ราคาท่านละ 35,999.- 20 ที่สุดท้าย

วันที่ 7 - 12 มิ.ย. 63 ราคาท่านละ 35,999.- 20 ที่สุดท้าย

วันที่ 28 มิ.ย. - 3 ก.ค. 63 ราคาท่านละ 35,999.- 20 ที่สุดท้าย

ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
สายการบิน SICHUAN AIRLINES (3U)
ประเทศ จีน


ทัวร์เส้นทางสายไหม...ดอกสาละ จางเย่ เขาสายรุ้งตันเซี๋ย ตุนหวง หลานโจว 6 วัน 5 คืน (3U)

วันแรก กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)-เฉิงตู

ที่พัก โรงแรมที่ทางสายการบินจัดไว้บริการ

วันที่สอง เฉิงตู-ตุนหวง-เนินทรายหมิงซาซาน-ขี่อูฐท่องทะเลทราย-สระน้ำวงพระจันทร์-ช้อปปิ้งตลาด กลางคืนซาโจว

พักที่ METROPARK HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว****

วันที่สาม ตุนหวง-ถ้ำม่อเกาคู-ภาพยนต์ 3 มิติ-เจียอวี้กวน-กำแพงเมืองจีนด่านเจียอวี้กวน

พักที่ NUOJIN INTER HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว****

วันที่สี่ เจียอวี้กวน-จางเย่-เขาสายรุ้งตันเซี๋ย-วัดต้าฝอซื่อ-นั่งรถไฟความเร็วสูงไปเมืองหลานโจว

พักที่ ANSHENG HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว****

วันที่ห้า กังหันวิดน้ำโบราณ-อนุสาวรีย์มารดาแม่น้ำเหลือง-สะพานเหล็กแห่งแรกของแม่น้ำเหลือง-เฉิงตู

พักที่ SEREN GETI HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว*****

วันที่หก เฉิงตู-ถนนโบราณจินหลี่-กรุงเทพฯ

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง

คุณกำลังรีวิว: ทัวร์เส้นทางสายไหม...ดอกสาละ จางเย่ เขาสายรุ้งตันเซี๋ย ตุนหวง หลานโจว 6 วัน 5 คืน (3U)

คุณอาจจะสนใจในสินค้าดังต่อไปนี้

expand_less