ติดต่อสอบถาม 02-942-0070, 02-942-0080 Line ID : @travelproasia

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

FUKUSHIMA SENDAI GINZAN 5D3N ซุปตาร์ ซากุระ ออนเซ็น

มุมมองเพิ่มเติม

FUKUSHIMA SENDAI GINZAN 5D3N ซุปตาร์ ซากุระ ออนเซ็น

รหัสสินค้า: XJ184

ชมทิวแถวต้นซากุระพันต้น ณ ฮิโตะเมะเซ็มบงซากุระ เที่ยวเมืองฟุคุชิมะ

ชมทะเลสาบทะเลสาบอินะวะชิโระ ทะเลสาบกระจกแห่งสวรรค์ เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ

ชมความน่ารักของสุนัขจิ้งจอกล่องเรือชม อ่าวมัตซึชิม่า วิวที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ช้อปปิ้งจุใจ ณ ถนนคลิสโร้ด

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

25,888 บาท
วันที่เดินทาง

วันที่ 29 มี.ค. - 02 เม.ย. 63 BUS 6 ราคาท่านละ 25,888.- 39 ที่สุดท้าย

วันที่ 29 มี.ค. - 02 เม.ย. 63 BUS 7 ราคาท่านละ 25,888.- 38 ที่สุดท้าย

วันที่ 29 มี.ค. - 02 เม.ย. 63 BUS 8 ราคาท่านละ 25,888.- 38 ที่สุดท้าย

วันที่ 29 มี.ค. - 02 เม.ย. 63 BUS 9 ราคาท่านละ 25,888.- 37 ที่สุดท้าย

วันที่ 05 - 09 เม.ย. 63 BUS 6 ราคาท่านละ 25,888.- 31 ที่สุดท้าย

วันที่ 05 - 09 เม.ย. 63 BUS 7 ราคาท่านละ 25,888.- 38 ที่สุดท้าย

วันที่ 05 - 09 เม.ย. 63 BUS 8 ราคาท่านละ 25,888.- 38 ที่สุดท้าย

วันที่ 05 - 09 เม.ย. 63 BUS 9 ราคาท่านละ 25,888.- 37 ที่สุดท้าย

วันที่ 12 - 16 เม.ย. 63 BUS 6 ราคาท่านละ 35,888.- 31 ที่สุดท้าย

วันที่ 12 - 16 เม.ย. 63 BUS 7 ราคาท่านละ 35,888.- 38 ที่สุดท้าย

วันที่ 12 - 16 เม.ย. 63 BUS 8 ราคาท่านละ 35,888.- 38 ที่สุดท้าย

วันที่ 12 - 16 เม.ย. 63 BUS 9 ราคาท่านละ 35,888.- 37 ที่สุดท้าย

วันที่ 19 - 23 เม.ย. 63 BUS 6 ราคาท่านละ 25,888.- 30 ที่สุดท้าย

วันที่ 19 - 23 เม.ย. 63 BUS 7 ราคาท่านละ 25,888.- 38 ที่สุดท้าย

วันที่ 19 - 23 เม.ย. 63 BUS 8 ราคาท่านละ 25,888.- 38 ที่สุดท้าย

วันที่ 19 - 23 เม.ย. 63 BUS 9 ราคาท่านละ 25,888.- 37 ที่สุดท้าย

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน AIR ASIA X (XJ)
ประเทศ ญี่ปุ่น


FUKUSHIMA SENDAI GINZAN 5D3N ซุปตาร์ ซากุระ ออนเซ็น

วันแรก กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง

วันที่สอง สนามบินดอนเมือง - สนามบินฟุคุชิมะ - หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ - พิพิธภัณฑ์โคเคชิ - กินซัง ออนเซ็น

ที่พัก HOTEL ROUTE INN SENDAI HIGASHI หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่สาม ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี - ท่าเรือมัตสึชิมะ - ล่องเรืออ่าวมัตสึชิมะ - วัดโกไดโดะ - วัดซูอิกันจิ - วัดเอนนสึอิน - ซากปราสาทเซ็นได รูปปั้นท่านไดเมียว - ชม ฮิโตะเมะเซ็มบงซากุระ

ที่พัก MUKAITAKI RYOKAN FUKUSHIMA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่สี่ หมู่บ้านโออุจิ จูคุ - เมืองยูโนะคามิ ออนเซ็น - ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟ ยูโนะคามิ - หน้าผาโทโนะเฮทสึริ - เมืองไอสุ - ปราสาทสึรุงะ (ด้านนอก) - ทะเลสาบอินะวะชิโระ

ที่พัก MUKAITAKI RYOKAN FUKUSHIMA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่ห้า สนามบินฟุคุชิมะ - สนามบิน ดอนเมือง

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง

คุณกำลังรีวิว: FUKUSHIMA SENDAI GINZAN 5D3N ซุปตาร์ ซากุระ ออนเซ็น

คุณอาจจะสนใจในสินค้าดังต่อไปนี้

expand_less