ติดต่อสอบถาม 02-942-0070, 02-942-0080 Line ID : @travelproasia

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5D3N ซุปตาร์ ใบไม้สีแดง กับ รักที่เบิกบาน

มุมมองเพิ่มเติม

OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5D3N ซุปตาร์ ใบไม้สีแดง กับ รักที่เบิกบาน

รหัสสินค้า: xj125

เยือนจุดชมใบไม้เปลี่ยนสี ที่นิยมของโอซาก้า ณ น้ำตกมิโนะ และปราสาทโอซาก้า

ชมหมู่บ้านมรดกโลก ณ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ และเมืองเก่าทาคายาม่า เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ขอพร ณ วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้าเฮอัน พิเศษ ใส่กิโมโนเที่ยวเกียวโต

ช้อปปิ้งจุใจ ณ ย่านซาคาเอะ Expo City และ ชินไซบาชิ

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

26,888 บาท
วันที่เดินทาง

วันที่ 01 - 05 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 02 - 06 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 03 - 07 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 04 - 08 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 05 - 09 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 06 - 10 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 07 - 11 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 08 - 12 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 09 - 13 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 10 - 14 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 11 - 15 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 12 - 16 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 13 - 17 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 14 - 18 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 15 - 19 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 16 - 20 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 17 - 21 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 18 - 22 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 19 - 23 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 20- 24 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 21- 25 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 22- 26 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 23- 27 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 24- 28 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 25- 29 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 26- 30 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 27- 31 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 28 ต.ค. - 01 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 29 ต.ค. - 02 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 30 ต.ค. - 03 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 31 ต.ค. - 04 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 01 - 05 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 02 - 06 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 03 - 07 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 04 - 08 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 05 - 09 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 06 - 10 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 07 - 11 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 26 ที่สุดท้าย

วันที่ 08 - 12 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 09 - 13 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 10 - 14 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 11 - 15 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 12 - 16 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 13 - 17 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 14 - 18 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 15 - 19 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 16 - 20 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 17 - 21 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 18 - 22 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 19 - 23 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 32 ที่สุดท้าย

วันที่ 20 - 24 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 21 - 25 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 22 - 26 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 23 - 27 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 24 - 28 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 25 - 29 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 26 - 30 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 27 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 28 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 29 พ.ย. - 03 ธ.ค. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 30 พ.ย. - 04 ธ.ค. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน AIR ASIA X (XJ)
ประเทศ ญี่ปุ่น


OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5D3N ซุปตาร์ ใบไม้สีแดง กับ รักที่เบิกบาน

วันที่ 1 กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง - สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น

พักที่ Ueno Flex Hotel Iga หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่ 2 ทาคายาม่า - ซันมาชิซูจิ - ชิราคาวาโกะ - นาโกย่า - ซาคาเอะ ช้อปปิ้ง

พักที่ Toyoko Inn Nagoya Meieki Minami หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่ 3 เมืองเกียวโต - แต่งกายด้วยชุดกิโมโน ชุดประจาชาติญี่ปุ่น - ศาลเจ้าเฮอัน - การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - วัดคินคะคุจิ - โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

พักที่ โรงแรม Reborn Osaka Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่ 4 หุบเขามิโนะ - น้ำตกมิโนะ - เอ็กซ์โปซิตี้ - อิออนมอลล์ - สนามบินคันไซ

วันที่ 5 สนามบินดอนเมือง

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง

คุณกำลังรีวิว: OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5D3N ซุปตาร์ ใบไม้สีแดง กับ รักที่เบิกบาน

คุณอาจจะสนใจในสินค้าดังต่อไปนี้

expand_less