ติดต่อสอบถาม 02-942-0070, 02-942-0080 Line ID : @travelproasia

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5D3N ซุปตาร์ ใบไม้สีแดง กับ รักที่เบิกบาน

มุมมองเพิ่มเติม

OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5D3N ซุปตาร์ ใบไม้สีแดง กับ รักที่เบิกบาน

รหัสสินค้า: xj125

เยือนจุดชมใบไม้เปลี่ยนสี ที่นิยมของโอซาก้า ณ น้ำตกมิโนะ และปราสาทโอซาก้า

ชมหมู่บ้านมรดกโลก ณ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ และเมืองเก่าทาคายาม่า เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ขอพร ณ วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้าเฮอัน พิเศษ ใส่กิโมโนเที่ยวเกียวโต

ช้อปปิ้งจุใจ ณ ย่านซาคาเอะ Expo City และ ชินไซบาชิ

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

26,888 บาท
วันที่เดินทาง

วันที่ 01 - 05 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 02 - 06 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 03 - 07 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 04 - 08 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 05 - 09 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 06 - 10 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 07 - 11 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 08 - 12 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 09 - 13 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 10 - 14 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 11 - 15 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 12 - 16 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 13 - 17 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 14 - 18 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 15 - 19 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 16 - 20 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 17 - 21 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 18 - 22 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 19 - 23 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 20- 24 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 21- 25 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 22- 26 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 23- 27 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 24- 28 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 25- 29 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 26- 30 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 27- 31 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 28 ต.ค. - 01 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 29 ต.ค. - 02 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 30 ต.ค. - 03 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 31 ต.ค. - 04 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 01 - 05 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 02 - 06 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 03 - 07 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 04 - 08 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 05 - 09 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 06 - 10 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 07 - 11 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 26 ที่สุดท้าย

วันที่ 08 - 12 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 09 - 13 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 10 - 14 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 11 - 15 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 12 - 16 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 13 - 17 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 14 - 18 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 15 - 19 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 16 - 20 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 17 - 21 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 18 - 22 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 19 - 23 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 32 ที่สุดท้าย

วันที่ 20 - 24 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 21 - 25 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 22 - 26 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 23 - 27 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 24 - 28 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 25 - 29 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 26 - 30 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 27 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 28 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 29 พ.ย. - 03 ธ.ค. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 30 พ.ย. - 04 ธ.ค. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน AIR ASIA X (XJ)
ประเทศ ญี่ปุ่น


OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5D3N ซุปตาร์ ใบไม้สีแดง กับ รักที่เบิกบาน

วันที่ 1 กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง - สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น

พักที่ Ueno Flex Hotel Iga หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่ 2 ทาคายาม่า - ซันมาชิซูจิ - ชิราคาวาโกะ - นาโกย่า - ซาคาเอะ ช้อปปิ้ง

พักที่ Toyoko Inn Nagoya Meieki Minami หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่ 3 เมืองเกียวโต - แต่งกายด้วยชุดกิโมโน ชุดประจาชาติญี่ปุ่น - ศาลเจ้าเฮอัน - การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - วัดคินคะคุจิ - โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

พักที่ โรงแรม Reborn Osaka Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่ 4 หุบเขามิโนะ - น้ำตกมิโนะ - เอ็กซ์โปซิตี้ - อิออนมอลล์ - สนามบินคันไซ

วันที่ 5 สนามบินดอนเมือง

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง

คุณกำลังรีวิว: OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5D3N ซุปตาร์ ใบไม้สีแดง กับ รักที่เบิกบาน

คุณอาจจะสนใจในสินค้าดังต่อไปนี้

 • TAIWAN 3 อุทยาน ครบไฮไลท์ไต้หวัน EVA 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินอีวีเอ แอร์ (BR)

  ไฮไลท์.... 3 อุทยานชื่อดังของไต้หวัน เที่ยวพร้อมกัน .... ในราคาสบายกระเป๋า

  อลังการอุทยานภูเขาหินอ่อน .. อุทยานทาโรโกะ เมืองฮัวเหลียน

  ชมป่าสนพันปี อุทยานอาหลี่ซัน ...ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา

  25,888 บาท

  สินค้าหมด

 • The Jewel of Europe เยอรมนี ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืน

  เที่ยวเมืองโรแมนติกในฝันเซนท์วูล์ฟกัง

  มิวนิค ฮัลสตัท ปราสาทนอยชวานสไตน์

  ป่าดำ พิชิต 2 ยอดซุกสปิตเซ่และจุงฟราวด์ ลูเซิร์น

  65,900 บาท
 • ทัวร์ลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย 2 วัน 1 คืน (VAN)

  มนัสการพระพุทธชินราช อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย

  ชมการแสดงงานลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี

  อุทยานประวัติศาสตร์จ.สุโขทัย

  4,900 บาท
 • KOREA STRAWBERRY โซล เกาะนามิ เอเวอร์แลนด์ 5D3N

  ชม หมู่บ้านสีลูกกวาดหรือหมู่บ้านโพรวองซ์

  สวมใส่ ชุดประจาชาติฮันบก ซึ่งเป็นชุดประจาชาติของเกาหลี 

  เที่ยวสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ เป็นสวนสนุกกลางแจ้งของประเทศเกาหลีใต้

  19,999 บาท

  สินค้าหมด

 • Hong Kong Super Save 3Days2Night

  ⚡ ฮ่องกง ซุปเปอร์เซฟ สุดปัง เที่ยวครบสุดคุ้ม บินเช้ากลับดึก By CX

  ฮ่องกงเมืองแห่งฮวงจุ้ย เสริมดวงรับทรัพย์ ตอนรับความเฮง

  ชม Symphony of light เป็นการแสดงแสงสีเสียงกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก

  14,900 บาท

  สินค้าหมด

 • NIKKO DARUMA TOKYO 5D3N โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ (JL)

  เที่ยวเมือง นิคโก้ ชมศาลเจ้าโทโชกุ ศาลเจ้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก้ ลองทำตุ๊กตาดารุมะ ด้วยตัวเองตามสไตล์ของคุณที่โรงงานผลิตดารุมะ

  ชมความงามของน้ำตก "น้ำตกเคง่อน" น้ำตกที่ใหญ่และยาวที่สุดของประเทศญี่ปุ่น เที่ยวเมืองแห่งมันหวาน เมืองคาวาโกเอะ ชมหอระฆ้งเก่าแก่โทคิโนะคาเนะ

  ช้อปปิ้งจุใจด้วยแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของญี่ปุ่น ย่านชินจูกุ ย่านฮาราจูกุ ย่านชิบูย่า ผ่อนคลายกับการแช่น้ำธรรมชาติ(Onsen) แบบฉบับของญี่ปุ่น

  49,900 บาท

  สินค้าหมด

 • PRO TOKYO BLOSSOM SAKURA 6วัน4คืน

  สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินกัวลาลัมเปอร์ สนามบินนาริตะ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี นั่งกระเช้าคาชิ คาชิ โกเท็มบะ เอ้าเลต ภูเขาไฟฟูจิ(ชั้น 5)

  ชงชาแบบญี่ปุ่นหมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ชมทุ่งดอกพิงค์มอส โตเกียวชินจูกุ ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ ตลาดอเมโยโกะ โอไดบะไดเวอร์ซิตี้ โตเกียวพลาซ่า

  อิสระฟรีเดย์หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์

  49,999 บาท

  สินค้าหมด

 • PRO FUJI NAGOYA SONGKRAN SPECIAL 6D5N (SL)

  เยือนเมืองนาโกย่า ศาลเจ้าโอสึคันนง แหล่งช็อปปิ้งย่านโอสึ

  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ สายอัลไพน์ทาเทยาม่า เขาทาเทยาม่า กำแพงหิมะเขื่อนคุโรเบะ

  ปราสาทมัตสึโมโตะ(ด้านนอก) หอคอยนาโกย่า ช็อปปิ้ง DUTY FREE ย่าน SAKAE

  42,999 บาท

  สินค้าหมด

 • TOKYO LAVENDER ลาลาลอย 4วัน 3คืน (XJ)

  ตระการตาทุ่งลาเวนเดอร์ที่ Oishi Park เดินชมหมู่บ้านวัฒณธรรม อิยาชิโนะ ซาโตะ ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 โอไดบะ ช้อปปิ้ง Aeon Mall

  อิสระเที่ยวเต็มวัน หรือ ซื้อทัวร์เสริมดิสนีย์แลนด์

  พิเศษ บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ อาบน้ำแร่  แช่ออนเซ็น

  16,999 บาท
 • Mont Blanc - Chamonix Valley อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

  พักเมืองชาร์โมนิกซ์ เมืองสกีรีสอร์ทที่เก่าแก่ที่สุดในโลกนามว่า " ประตูสู่หลังคายุโรป "

  นั่งกระเช้าไฟฟ้า สถานี ไอกุย ดู มิดิ เพื่อพิชิตยอดเขามองบลังค์ เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในยุโรป

  ขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป

  65,900 บาท

  สินค้าหมด

 • มหัศจรรย์ บานาฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน (VZ)

  สนุกสนาน! นั่งเรือกระด้ง Cam Thanh Water Coconut Village

  ชมวัดจีน ชม Old House of Tan Sky บ้านโบราณ ชมสะพานญี่ปุ่น และศาลกวนอู

  เที่ยวเมืองเว้ ชมเจดีย์เทียนมู่ ชมสุสานกษัตริย์ไคดิงห์ ล่องเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม พร้อมชมการแสดงและดนตรีพื้นเมือง

  11,900 บาท
 • อเมริกาตะวันตก ซาน ฟรานซิสโก – ลาส เวกัส – แอลเอ 10 วัน 6 คืน โดยสายการบิน ไชน่าอีสเทิร์น (MU)

  นำท่านสู่ยอดเขาทวินพีค ชมสะพานแขวนโกลเด้นเกท ช็อปปิ้งเพลิดเพลินที่ Union Square

  ล่องเรือชมอ่าว ซานฟรานซิสโก ชมความงามของตัวเมือง ชมแกรนด์แคนย่อน เดินบน Skywalk

  ท่องราตรีลาสเวกัส เดินเล่นที่ถนน The Strip เช็คอินที่ The Hollywood Walk of Fame

  75,900 บาท

  สินค้าหมด

expand_less