ติดต่อสอบถาม 02-942-0070, 02-942-0080 Line ID : @travelproasia

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5D3N ซุปตาร์ ใบไม้สีแดง กับ รักที่เบิกบาน

มุมมองเพิ่มเติม

OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5D3N ซุปตาร์ ใบไม้สีแดง กับ รักที่เบิกบาน

รหัสสินค้า: xj125

เยือนจุดชมใบไม้เปลี่ยนสี ที่นิยมของโอซาก้า ณ น้ำตกมิโนะ และปราสาทโอซาก้า

ชมหมู่บ้านมรดกโลก ณ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ และเมืองเก่าทาคายาม่า เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ขอพร ณ วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้าเฮอัน พิเศษ ใส่กิโมโนเที่ยวเกียวโต

ช้อปปิ้งจุใจ ณ ย่านซาคาเอะ Expo City และ ชินไซบาชิ

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

26,888 บาท
วันที่เดินทาง

วันที่ 01 - 05 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 02 - 06 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 03 - 07 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 04 - 08 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 05 - 09 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 06 - 10 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 07 - 11 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 08 - 12 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 09 - 13 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 10 - 14 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 11 - 15 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 12 - 16 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 13 - 17 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 14 - 18 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 15 - 19 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 16 - 20 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 17 - 21 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 18 - 22 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 19 - 23 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 20- 24 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 21- 25 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 22- 26 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 23- 27 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 24- 28 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 25- 29 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 26- 30 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 27- 31 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 28 ต.ค. - 01 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 29 ต.ค. - 02 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 30 ต.ค. - 03 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 31 ต.ค. - 04 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 01 - 05 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 02 - 06 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 03 - 07 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 04 - 08 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 05 - 09 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 06 - 10 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 07 - 11 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 26 ที่สุดท้าย

วันที่ 08 - 12 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 09 - 13 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 10 - 14 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 11 - 15 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 12 - 16 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 13 - 17 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 14 - 18 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 15 - 19 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 16 - 20 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 17 - 21 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 18 - 22 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 19 - 23 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 32 ที่สุดท้าย

วันที่ 20 - 24 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 21 - 25 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 22 - 26 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 23 - 27 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 24 - 28 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 25 - 29 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 26 - 30 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 27 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 28 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 29 พ.ย. - 03 ธ.ค. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 30 พ.ย. - 04 ธ.ค. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน AIR ASIA X (XJ)
ประเทศ ญี่ปุ่น


OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5D3N ซุปตาร์ ใบไม้สีแดง กับ รักที่เบิกบาน

วันที่ 1 กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง - สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น

พักที่ Ueno Flex Hotel Iga หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่ 2 ทาคายาม่า - ซันมาชิซูจิ - ชิราคาวาโกะ - นาโกย่า - ซาคาเอะ ช้อปปิ้ง

พักที่ Toyoko Inn Nagoya Meieki Minami หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่ 3 เมืองเกียวโต - แต่งกายด้วยชุดกิโมโน ชุดประจาชาติญี่ปุ่น - ศาลเจ้าเฮอัน - การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - วัดคินคะคุจิ - โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

พักที่ โรงแรม Reborn Osaka Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่ 4 หุบเขามิโนะ - น้ำตกมิโนะ - เอ็กซ์โปซิตี้ - อิออนมอลล์ - สนามบินคันไซ

วันที่ 5 สนามบินดอนเมือง

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง

คุณกำลังรีวิว: OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5D3N ซุปตาร์ ใบไม้สีแดง กับ รักที่เบิกบาน

คุณอาจจะสนใจในสินค้าดังต่อไปนี้

 • PRO TOKYO BLOSSOM SAKURA 6วัน4คืน

  สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินกัวลาลัมเปอร์ สนามบินนาริตะ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี นั่งกระเช้าคาชิ คาชิ โกเท็มบะ เอ้าเลต ภูเขาไฟฟูจิ(ชั้น 5)

  ชงชาแบบญี่ปุ่นหมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ชมทุ่งดอกพิงค์มอส โตเกียวชินจูกุ ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ ตลาดอเมโยโกะ โอไดบะไดเวอร์ซิตี้ โตเกียวพลาซ่า

  อิสระฟรีเดย์หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์

  49,999 บาท

  สินค้าหมด

 • KOREA LEMON เปรี้ยวดับร้อน ต้อนรับซัมเมอร์ (XJ)

  ทะเลสาบมาจัง หุบเขาศิลปะโพชอน วัดวาวูจองซา ป้อมปราการฮวาซอง สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

  ตลาดทงอิน วัดโชเกชา พระราชวังชางด๊อกกุง ซัมชองดองกิล โซลทาวเวอร์ เมียงดง

  สตาร์พาร์ค ย่านฮงแด KING'S CROSS CAFE ฮุนไดเอ้าท์เลท

  9,999 บาท
 • พม่า ไหว้พระ เสริมดวง ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ [PG]

  นมัสการเจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง ขอพรเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาวน์

  สักการะเจดีย์ชเวมอดอว์ ณ เมืองหงสาวดี ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัด ไจ้คะวาย

  สักการะพระธาตุอินทร์แขวน ณ เมืองไจ้โท 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า

  16,900 บาท
 • KOREA VALUE PLUS เทศกาลตกปลา 6 วัน 3 คืน (XJ)

  สนุกสนานเครื่องเล่นนานาชนิดไม่อั้นที่ LOTTE WORLD ชมพระราชวังเคียงบก โซลทาวน์เวอร์

  ช้อปปิ้งเต็มอิ่ม เมียงดง ทงแดมุน ถนนฮงอิก DUTY FREE

  สนุกสนานกับเทศกาลตกปลาน้ําแข็ง
  ฟรี!!อุปกรณ์ตกปลาท่านละ 1 ชุด

  16,999 บาท

  สินค้าหมด

 • จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า6 วัน 5 คืน (TG)

  คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน

  เยือนดินแดนแห่งความฝัน แชงกรีล่า พิชิต 2 ขุนเขา หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน และภูเขามังกรหยก

  ย้อนวันวานไปกับเมืองเก่าต้าหลี่ ลี่เจียง จงเตี้ยน คุ้มครบจบในโปรแกรมเดียว!!

  19,999 บาท
 • เทศกาลปีใหม่ NAGOYA FREE OSAKA NEW YEAR 5D 3N โดยสายการบินไทย (TG)

  เที่ยวชมวัดนิตไทยจิ วัดที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับญี่ปุ่น วัดเจ้าแม่กวนอิมโอสึ วัดที่ได้รับความนับถือจากชาวญี่ปุ่นเป็นจำนวนมาก

  วัดคิโยมิสึ วัดที่มีอายุเก่าแก่นานกว่า 1,200 ปี ถนนอุมายม่อน ถนนสายอาหารที่มีชื่อเสียงของเมืองนาโกย่า

  ช้อปปิ้งจุใจ เดน เดนทาวน์ ชินไซบาชิ ริงกุเอ้าท์เล็ต จัสโก้อิออน.....อิสระเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ

  67,900 บาท

  สินค้าหมด

 • T-DED ROMANTIC IN TAIWAN 5D3N (SL)

  ราคาดีขนาดนี้!! ไม่ไป ไม่ได้แล้ว ชมซากุระบานสะพรั่ง ดอกไม้บานเต็มทุ่ง

  แช่น้ำแร่ชิลๆ 1 คืน แบบส่วนตัวสุดๆ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดัง

  แถมฟรี!! โคมขงหมิง 2 ท่าน/1 โคม เมนูพิเศษ!! ชาบูบุฟเฟ่ต์ และ เสี่ยงหลงเปา

  14,999 บาท
 • เทศกาลสงกรานต์ อเมริกา แคนาดา นิวยอร์ก วอชิงตัน ดี.ซี. ไนแอการ่า โตรอนโต 9 วัน 6 คืน โดยสายการบิน EVA AIR (BR)

  ช้อปปิ้ง Woodbury Outlet เต็มวัน ชมทิวทัศน์มหานครนิวยอร์กตึก วัน เวิลด์เทรด เซ็นเตอร์

  นำท่านเข้าชม อาณาจักรช็อคโกแลต รับประทานอาหารค่ำ ณ บนหอคอย SKYLON TOWER

  ล่องเรือชมน้ำตกไนแองการ่า * ราคาไม่รวมวีซ่า ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่านละ 7,600 บาท *

  96,900 บาท
 • ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO – OSAKA 6D4N (XJ)

  สัมผัสความยิ่งใหญ่ของภูเขาไฟฟูจิ เที่ยวชมอารยธรรมเมืองเก่าจังหวัดเกียวโต ชมปราสาทโอซาก้า

  ชมความงามของซุ้มประตูโทริอิชื่อดังจากหนังเรื่อง เกอิชา เที่ยวย่านซาคาเอะ

  ช้อปปิ้งจุใจ ณ ย่าน ชินไซบาชิ พัก ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ

  38,900 บาท
 • ไต้หวัน จัดเต็ม 3 อุทยาน 6 วัน 4 คืน โดยสายการบิน EVA [BR]

  ไฮไลท์ อุทยานชื่อดังของไต้หวัน เที่ยวพร้อมกัน ในราคาสบายกระเป๋า

  อลังการอุทยานภูเขาหินอ่อน อุทยานทาโรโกะ เมืองฮัวเหลียน ชมป่าสนพันปี อุทยานอาหลี่ซัน

  ชมความงามธรรมชาติที่อุทยานเย๋หลิ่ว ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา

  25,900 บาท
 • HOKKAIDO SOUNKYO ICE FESTIVEL 5D3N โดยสายการบินไทย (TG)

  ชมเทศกาลน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียว สนุกสนานกับกิจกรรมบนลานสกี

  ชมโชว์เดินขบวนพาเหรดของนกเพนกวินสุดน่ารัก ณ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า

  พิเศษ !!! เมนูปู 3 ชนิดพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด สุดฟินแช่ออนเซนสไตล์ญี่ปุ่น

  49,900 บาท
 • 4 วัน 3 คืน ล่องเรือสุดทันสมัย พักผ่อนสบายใจที่โรงแรมดิสนีย์ เที่ยวดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงแบบ VIP ไม่ต้องต่อคิว

  ล่องเรือสำราญที่ใหญ่ที่สุดในน่านน้ำเอเชีย สำผัสบรรยากาศสบายๆของมหาสมุทร

  พักผ่อนชิวๆที่โรงแรมดิสนีย์ พร้อมเที่ยวดิสนีย์แลนด์ฮ่องกง แบบ VIP ไม่ต้องต่อคิว

  รับฟรี IRON MAN LUGGAGE TAG ลิขสิทธิ์แท้ จากดิสนีย์แลนด์ฮ่องกง

  16,888 บาท
expand_less