ติดต่อสอบถาม 02-942-0070, 02-942-0080 Line ID : @travelproasia

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ฮาร์บิน ปักกิ่ง...ขนมเผือกทิพย์ เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง หมูบ้านหิมะ ลานสกียาบูลี่ พระราชวังกู้กง 6 วัน 4 คืน (MU)

มุมมองเพิ่มเติม

ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ฮาร์บิน ปักกิ่ง...ขนมเผือกทิพย์ เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง หมูบ้านหิมะ ลานสกียาบูลี่ พระราชวังกู้กง 6 วัน 4 คืน (MU)

รหัสสินค้า: SHMUPEKHRB1

ทัวร์จีน เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ทัวร์คุณธรรม ไม่ลงร้านช้อป ไม่ขายออฟชั่น

ชมเทศกาล ปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย การแกะสลักน้ำแข็ง เยือนหมู่บ้านหิมะ

ทัวร์ฮาร์บิน ลานสกีYABULI หมู่บ้านหิมะ DREAM HOME ชมแสงสีกลางคืนถนนแส่ยุ่นเจีย ชมเขาแกะหญ้า เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง

สถานะของสินค้า : สินค้าหมด

41,999 บาท
วันที่เดินทาง

วันที่เดินทาง 26 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 ราคาท่านละ 41,999.- เต็ม

ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES (MU)
ประเทศ จีน


ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ฮาร์บิน ปักกิ่ง...ขนมเผือกทิพย์ เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง หมูบ้านหิมะ ลานสกียาบูลี่ พระราชวังกู้กง 6 วัน 4 คืน (MU)

วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

วันที่สอง กรุงเทพฯ- ปักกิ่ง- หอบูชาเทียนถาน- สนามบินปักกิ่ง- ฮาร์บิน

พักที่ WEIJING JIARI HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว****

วันที่สาม ฮาร์บิน- ลานสกี YABULI (รวมค่าเข้า)- หมู่บ้านหิมะ- DREAM HOME(รวมค่าเข้า)- ชมแสงสีกลางคืนถนนแส่ยุ่นเจีย

พักที่ WANJIA MINSU (HOME STAY ในบริเวณหมู่บ้านหิมะ) หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ เขาแกะหญ้า (YANG CAOSHAN)- ฮาร์บิน- เทศกาลปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย (Harbin 2020 International Ice and Snow Festival)

พักที่ WEIJING JIARI HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว****

วันที่ห้า โบสถ์เซ็นโซเฟีย(ถ่ายรูปด้านนอก)- เกาะพระอาทิตย์- ถนนจงเอยีง- สนามบินฮาร์บิน- ปักกิ่ง ท่าอากาศยานนานาชาตติ้ซิง (Beijing Daxing International Airport)

พักที่ FUTEL BEIJING HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว****

วันที่หก จัตุรัสเทียนอันเหมิน- พระราชวังโบราณกู้กง- สนามบินปักกิ่ง- กรุงเทพฯ

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง

คุณกำลังรีวิว: ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ฮาร์บิน ปักกิ่ง...ขนมเผือกทิพย์ เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง หมูบ้านหิมะ ลานสกียาบูลี่ พระราชวังกู้กง 6 วัน 4 คืน (MU)

คุณอาจจะสนใจในสินค้าดังต่อไปนี้

expand_less