ทะเลสาบดอกไม้ห้าสี

( Five flower lake | 五花海 )

ทะเลสาปดอกไม้ห้าสี ตั้งอยู่ภายในเขตอุทยานแห่งชาติธารสวรรค์จิ่วจ้ายโกว ทางตอนเหนือของมณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน อุทยานดังกล่าวได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การ UNESCO เมื่อปี ค.ศ. 1992 (พ.ศ. 2535) และเป็นเขตสงวนชีวมณฑล หรือ World Biosphere Reserve เมื่อปี ค.ศ. 1997 (พ.ศ. 2540)

ทะเลสาปดอกไม้ห้าสี ตั้งอยู่ภายในเขตอุทยานแห่งชาติธารสวรรค์จิ่วจ้ายโกว ทางตอนเหนือของมณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ขนานนามว่าเป็นวิวชั้นหนึ่งในจิ่วจ้ายโกว สูงจากระดับน้ำทะเล 2,472 เมตร ลึก 5 เมตร ครอบคลุมพื้นที่ 9 หมื่นตารางเมตร เป็นทะเลสาบที่มีวิวสวยอันดับต้นๆของอุทยานจิ่วจ้ายโกว

สีสันที่สวยงามของน้ำในทะเลสาปห้าสี เกิดจากแคลเซียมคาร์บอเนต สาหร่าย และบรรดาพืชน้ำชนิดต่างๆ ที่เจริญเติบโตอยู่ในทะเลสาปจึงทำให้เกิดสีหลายสีสวยงามมาก