วัดซงจ้านหลิน (Songzanlin) 颂赞林寺

ตัววัดสร้างเมื่อปี 1683 แต่ถูกทำลายเสียหายในช่วงปฏิวัติวัฒนธรรม ปี 1966 แล้วถูกสร้างใหม่ให้เหมือนของเก่าในปี 1982 ตำแหน่งตั้งอยู่ทางเหนือของตัวเมืองแชงกรีล่า สูงจากระดับน้ำทะเล 3380 เมตร

วัดซงจ้านหลินเป็นวัดนิกายลามะหมวกเหลือง แบบธิเบตที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน มีความเคร่งในเรื่องพระธรรมวินัย มากกว่า นิกายหมวกแดง อายุเก่าแก่กว่า 300 ปี และในช่วงที่มีเทศกาล ชาวทิเบตที่นี่ยังคงรักษาประเพณีที่จะจัดขึ้นตามวัดสำคัญๆ เหล่านี้ ด้วยการเต้นระบำหน้ากากและเป่าแตรงอน จำนวนของลามะที่เข้ามาศึกษา และบวชเรียนที่นี่ในบางครั้งมีมากกว่า 300 รูป