เส้นทางสู่เมืองซงพาน จากเมืองเฉิงตูเดินทางสู่เมืองโบราณซงพานใช้ระยะเวลาประมาณ 6 ชั่วโมงกว่าๆ แต่เดี๋ยวก่อนนะคะทุกคนไม่ต้องกลัวเมื่อยหรือนั่งรถนานๆแล้วจะเบื่อกันนะคะ เพราะระหว่างทางนั้นจะผ่านเมืองตูเจียงเอี่ยน และทะเลสาบเตี๋ยซี แต่บล็อกนี้เราขอเน้นไปที่เมืองโบราณซงพานนะคะ

กำแพงเมืองซงพาน สร้างในสมัยราชวงศ์หมิง มีพลเมือง 1 แสนกว่าคน ปี ค.ศ. 1933 ทหารจีนแดงเดินทางไกลผ่านซงพาน นายพลหลิวป๋อเฉิง สาบานผูกมิตรกับหัวหน้าชาวเผ่าทิเบต เชียง อิสลาม และได้รับการสนับสนุนและได้ข้ามแดนไปทางภาคเหนือเพื่อต่อต้านชาวญี่ปุ่นที่รุกราน

พร้อมสัมผัสบรรยากาศเมืองที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ และ ถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์ “ซงจ้านกานปู้” สันนิษฐานว่าเมื่อกว่า 500 ปีที่แล้ว กษัตริย์ทิเบตซงจ้านกานปู้ เข้ามายึดเมืองซงพานในสมัยราชวงศ์ถัง จักรพรรดิถังไท่จงจึงทรงยกองคห์ญิงเหวินเฉิงให้อภิเษกสมรส เพื่อผูกสัมพันธไมตรี

ถ้าใครต้องเดินทางต่อไปยังจิ่วจ่ายโกว ควรทำเวลากันหน่อยนะคะเนื่องจากระยะทางจากเมืองโบราณซงพานไปยังจิ่วจ่ายโกวใช้ระยะเวลาโดยประมาณ 2 ชั่วโมงกว่าๆนะคะ