ถ้ำหินหลงเหมิน 龍門石窟 เริ่มสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 5 สมัยราชวงศ์เว่ย (Wei พ.ศ.1014) หลังจากที่ย้ายเมืองหลวงจาก 'ต้าถง' มายัง 'ลั่วหยาง' ฮ่องเต้ทุกพระองค์ในสมัยราชวงศ์เว่ยจนถึงราชวงศ์ถังและราชวงศ์โจวของพระนางบูเช็กเทียน ล้วนสั่งให้ช่างแกะสลักหินที่ถ้ำหลงเหมินเป็นรูปสลักพระพุทธรูปอย่างต่อเนื่อง จวบจนพระนางบูเช็กเทียนสิ้นพระชนม์ การแกะสลักหินเป็นพระพุทธรูปในถ้ำหลงเหมินก็ได้ยุติลง รวมระยะเวลากว่า 400 ปี และพบว่ามนุษย์ได้สร้างประติมากรรมจากแรงศรัทธาโดยสกัดช่องไว้ตามผนังเขาหินแห่งนี้ถึง 1,352 โพรงถ้ำ เป็น ระยะทางกว่า 1.5 กิโลเมตร

ถ้ำหินหลงเหมินได้รับลงทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2543 ที่เมืองแคนส์ ประเทศออสเตรเลีย ด้วยข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังต่อไปนี้

(i) - เป็นตัวแทนในการแสดงผลงานชิ้นเอกที่จัดทำขึ้นด้วยการสร้างสรรค์อันชาญฉลาดของมนุษย์

(ii) - เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลยิ่ง ผลักดันให้เกิดการพัฒนาสืบต่อมาในด้านการออกแบบทางสถาปัตยกรรม อนุสรณ์สถาน ประติมากรรม สวน และภูมิทัศน์ ตลอดจนการพัฒนาศิลปกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือการพัฒนาการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ ซึ่งได้เกิดขึ้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือบนพื้นที่ใดๆ ของโลกซึ่งทรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม

(iii) - เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงหลักฐานของวัฒนธรรมหรืออารยธรรมที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบันหรือว่าที่สาบสูญไปแล้ว

ส่วนมาก การไปท่องเที่ยวที่ถ้ำหินหลงเหมิน จะรวมอยู่กับรายการท่องเที่ยวที่ไป เที่ยวซีอาน โดยเราจะบินลงสนามบินซีอาน และนั่งรถไฟความเร็วสูงเพือไปเมืองลั่วหยาง ถ้าไปช่วงสงกรานต์ ก็จะไปชมเทศกาลดอกโบตั๋น ซึ่งใน 1 ปี มีจัดครั้งเดียว แล้วเดินทางไปเมืองเติงฟง ชมวัดเส้าหลินและการแสดงกังฟู วันถัดมาจะเดินทางไปเมืองลั่วหยาง และชมถ้ำหินหลงเหมิน ท่านจะได้เที่ยวชมความยิ่งใหญ่ของการแกะสลักหินจากภูเขาให้เป็นถ้ำถึง 1,352 โพลงถ้ำ ตลอดจนรูปสลักพระพุทธรูปมากมาย ในการเที่ยวที่นี่เราสามารถ เดินเล่นและถ่ายรูปอย่างเต็มอิ่ม