ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า

(Giant Panda Breeding Research Base)

ปัจจุบันมีลูกแพนด้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งทางศูนย์ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมหมีแพนด้าอย่างใกล้ชิด โดยผ่านประตูเข้ามาจะมีรถกอล์ฟมารับเพื่อพาไปดูหมีแพนด้า ตลอดสองข้างทางก็จะมีป่าไผ่พร้อมกับสายลมที่พัดผ่านทำให้เราได้สัมผัสธรรมชาติในระหว่างที่จะเดินทางไปชมแพนด้า เมื่อถึงจุดเยี่ยมชม ต้องใช้เวลาเดินเท้าเข้าไปประมาณ 10 นาที เข้าชมความน่ารักพร้อมสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ ความน่ารักของเหล่าหมีแพนด้า รอบๆจะเป็นบ่อลึกประมาณ 2 เมตร ทั้งนี้สามารถถ่ายรูปแพนด้าโดยห้ามใช้แฟลชเพราะจะเป็นการรบกวนแพนด้า