เมืองโบราณเฟิ่งหวง ( Phoenix Ancient Town, Fenghuang, Zhangjiajie, Hunan)

เมืองโบราณเฟิ่งหวง หรือ เมืองหงษ์ (凤凰县)

เมืองโบราณเฟิ่งหวง สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิง ภูมิประเทศเป็นภูเขาและทุ่งนาข้าวล้อมรอบ ตัวเมืองอยู่บริเวณเชิงเขาและมีแม่น้ำถัวเจียงไหลผ่าน มีสะพานหงเฉียวเป็นทางเชื่อม มีถนนที่ปูด้วยหินเขียว มีกำแพงเมืองโบราณตั้งอยู่ริมน้ำ ประชากรมีประมาณ 3 แสนคน ส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าถู่เจียและชาวม้ง และด้วยวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองโบราณเฟิ่งห่วง ประกอบกับเป็นเมืองที่กำเนิดอัจฉริยะบุรุษหลายคน นอกจากเสิ่นฉงเหวิน ซึ่งเป็นนักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังแล้ว สง ซีหลิง อดีตนายกรัฐมนตรีคนแรกของสาธารณรัฐจีน และนายหวาง หย่งยู่ว์ จิตรกรที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศก็เป็นชาวเฟิ่งหวง การสร้างบ้านเรือนไปตามริมแม่น้ำ การดูแลและจัดการตัวเมืองให้คงอยู่ในสภาพดั้งเดิมมาแต่อดีต โบราณวัตถุทางด้านวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่ตกทอดมาจากราชวงศ์หมิงและชิงหลายร้อยแห่ง มีถนนที่ปูด้วยหิน เขียว 20 กว่าสาย จึงทำให้ได้การรับรองจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศจีนให้เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวระดับ 5A

สิ่งน่าสนใจและห้ามพลาดในการเที่ยวเมืองโบราณเพิ่งหวง

นอกจากวิวทิวทัศน์ตามลำน้ำแล้วเรายังสามารถเที่ยวชม บ้านเดิมของเสิ่นฉงเหวิน เป็นบ้านที่มีลานบ้านล้อมรอบทั้งสี่ด้าน ก่อด้วยอิฐทนไฟที่มีสัญลักษณ์ประจำท้องถิ่นในภาคตะวันตกของมณฑลหูหนาน ซึ่งตกทอดมาจากรุ่นปู่ของเสิ่นฉง เหวิน อดีตผู้บัญชาการทหารประจำมณฑลกุ้ยโจวในสมัยราชวงศ์ชิง ต่อมาจึงสร้างเป็นบ้านเรือนดังกล่าว และเสิ่นฉงเหวินได้จดบันทึกประวัติให้ผู้คนได้รู้จักที่มาที่ไปของเมืองเฟิ่งหวงนั่นเอง และนอกจากนั้นเรายัง สามารถแวะชมศาลเจ้าตระกูลหยัง ชมกำแพงโบราณ ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง นอกจากนั้นก็มียังมี สะพานโบราณ เจดีย์วั่นหมิง หอตั๋วชุ่ย เป็นต้น.

เมืองโบราณเฟิ่งหวง สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิง

ส่วนมาก การไปท่องเที่ยวที่เมืองโบราณเฟิ่งหวง จะรวมอยู่กับรายการท่องเที่ยวที่ไป เที่ยวจางเจียเจี้ย เนื่องจากการเดินทางจาก เมืองฉางซา ไปจางเจียเจี้ย เราสามารถแวะ ท่องเที่ยวและค้างคืนที่เมืองโบราณเฟิ่งหวงได้เพราะอยู่ในเส้นทางเดียวกัน ในการเที่ยวที่นี่เราสามารถ เดินเล่นและถ่ายรูปรอบตัวเมืองโบราณ ได้ทั้งในช่วง เย็นถึงค่ำ ซึ่งจะได้บรรยากาศตัวเมืองที่ เปิดไฟและประดับโคมไฟในตัวเมือง หรือ ย่านร้านค้าอย่างส่วยงาม และเรายังสามารถท่องเที่ยวล่องเรือชมบรรยากาศ ในหมู่บ้าน ตามลำน้ำถัวเจียงได้ในช่วงเวลา เช้าถึงสายๆ ก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังเมืองจางเจียเจี้ย

เมืองโบราณเฟิ่งหวง ตัวเมืองอยู่บริเวณเชิงเขาและมีแม่น้ำถัวเจียงไหลผ่าน