ติดต่อสอบถาม 02-942-0070, 02-942-0080 Line ID : @travelproasia

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5D3N ซุปตาร์ ใบไม้สีแดง กับ รักที่เบิกบาน

มุมมองเพิ่มเติม

OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5D3N ซุปตาร์ ใบไม้สีแดง กับ รักที่เบิกบาน

รหัสสินค้า: xj125

เยือนจุดชมใบไม้เปลี่ยนสี ที่นิยมของโอซาก้า ณ น้ำตกมิโนะ และปราสาทโอซาก้า

ชมหมู่บ้านมรดกโลก ณ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ และเมืองเก่าทาคายาม่า เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ขอพร ณ วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้าเฮอัน พิเศษ ใส่กิโมโนเที่ยวเกียวโต

ช้อปปิ้งจุใจ ณ ย่านซาคาเอะ Expo City และ ชินไซบาชิ

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

26,888 บาท
วันที่เดินทาง

วันที่ 01 - 05 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 02 - 06 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 03 - 07 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 04 - 08 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 05 - 09 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 06 - 10 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 07 - 11 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 08 - 12 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 09 - 13 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 10 - 14 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 11 - 15 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 12 - 16 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 13 - 17 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 14 - 18 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 15 - 19 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 16 - 20 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 17 - 21 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 18 - 22 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 19 - 23 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 20- 24 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 21- 25 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 22- 26 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 23- 27 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 24- 28 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 25- 29 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 26- 30 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 27- 31 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 28 ต.ค. - 01 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 29 ต.ค. - 02 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 30 ต.ค. - 03 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 31 ต.ค. - 04 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 01 - 05 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 02 - 06 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 03 - 07 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 04 - 08 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 05 - 09 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 06 - 10 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 07 - 11 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 26 ที่สุดท้าย

วันที่ 08 - 12 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 09 - 13 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 10 - 14 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 11 - 15 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 12 - 16 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 13 - 17 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 14 - 18 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 15 - 19 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 16 - 20 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 17 - 21 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 18 - 22 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 19 - 23 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 32 ที่สุดท้าย

วันที่ 20 - 24 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 21 - 25 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 22 - 26 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 23 - 27 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 24 - 28 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 25 - 29 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 26 - 30 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 27 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 28 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 29 พ.ย. - 03 ธ.ค. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 30 พ.ย. - 04 ธ.ค. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน AIR ASIA X (XJ)
ประเทศ ญี่ปุ่น


OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5D3N ซุปตาร์ ใบไม้สีแดง กับ รักที่เบิกบาน

วันที่ 1 กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง - สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น

พักที่ Ueno Flex Hotel Iga หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่ 2 ทาคายาม่า - ซันมาชิซูจิ - ชิราคาวาโกะ - นาโกย่า - ซาคาเอะ ช้อปปิ้ง

พักที่ Toyoko Inn Nagoya Meieki Minami หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่ 3 เมืองเกียวโต - แต่งกายด้วยชุดกิโมโน ชุดประจาชาติญี่ปุ่น - ศาลเจ้าเฮอัน - การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - วัดคินคะคุจิ - โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

พักที่ โรงแรม Reborn Osaka Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่ 4 หุบเขามิโนะ - น้ำตกมิโนะ - เอ็กซ์โปซิตี้ - อิออนมอลล์ - สนามบินคันไซ

วันที่ 5 สนามบินดอนเมือง

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง

คุณกำลังรีวิว: OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5D3N ซุปตาร์ ใบไม้สีแดง กับ รักที่เบิกบาน

คุณอาจจะสนใจในสินค้าดังต่อไปนี้

 • HOKKAIDO AUTUMN RED FUN 5 วัน 3 คืน (XJ)

  เดินทาง ตุลาคม - พฤศจิกายน 2562

  นั่งกระเช้าชมใบไม้เปลี่ยนสีภูเขาคุโรดาเกะ | ตื่นเต้นกับกระเช้าห้อยขา | คลองโอตารุ | ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ |

  ซูซูกิโนะ | เที่ยวเต็มไม่มีวันอิสระ | ลิ้มรสเมนูขาปูยักษ์ 3 ชนิด

  30,900 บาท
 • GO GO BEIJING กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน โดย สายการบินแอร์ไชน่า (CA)

  ชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกกำแพง, เที่ยวครบไฮไลท์พระราชวังกู้กงและพระราชวังฤดูร้อน

  ตื่นตาตื่นใจกับศิลปะย่าน ART BEIJING FUN, อิสระช้อปปิ้งสินค้ามากมายที่ตลาดรัสเซีย

  ลิ้มรสเมนูขึ้นชื่อ ..เป็ดปักกิ่ง สุกี้มองโกลและบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง

  22,900 บาท

  สินค้าหมด

 • เทศกาลสงกรานต์ เซี่ยงไฮ้ หังโจว ดิสนีย์แลนด์ 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ)

  ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์ บนทะเลสาบซีหู ทะเลสาบใจกลางเมือง ชมหาดไว่ทาน หาดในตำนาน

  เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ และช้อปปิ้ง ตลาดเฉินหวงเมี่ยว เต็มอิ่มจุใจ กับสวนสนุก เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า)

  เมนูพิเศษ ไก่ขอทาน +หมูพันปี ,เสี่ยวหลงเปา

  22,888 บาท

  สินค้าหมด

 • เยี่ยมยาม เมืองลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)

  ร่วมประเพณีตักบาตรข้าวเหนียว วิถีของชาวเมือง หลวงพระบาง ชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่ พระธาตุพูสี

  พร้อมชมวิวทิวทัศน์ของเมืองหลวงพระบาง น้ำตกตาดกวางสี น้ำตกหินปูนที่สวยมหัศจรรย์แห่งหลวงพระบาง

  ชมความสวยงามอลังการ วัดเชียงทอง อัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมลาว วัดเก่าแก่ที่สุดของแขวงหลวงพระบาง

  13,888 บาท
 • มหัศจรรย์ HONG KONG DISNEYLAND 3วัน 2คืน บิน Royal Jordanian

  ไหว้พระขอพร วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน เจ้าแม่กวนอิม รีพลัสเบย์ 

  สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน

  ช้อปปิ้งนาธาน, จิมซาจุ่ย, Mongkok Ladies Market

  15,900 บาท
 • HOKKAIDO ฟรีช้อป ฟรีชิม ฟรีแช๊ะ 5D3N โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ [XJ]

  ชมโชว์เดินขบวนพาเหรดของนกเพนกวินสุดน่ารัก ณ " สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า "

  สนุกสนานกับกิจกรรมบนลานสกี พิเศษ !!! เมนูปู 3 ชนิดพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด

  ช้อปปิ้งสุดเพลินในแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังแห่งเมืองซัปโปโร " ย่านทานุกิโคจิ "

  29,900 บาท

  สินค้าหมด

 • ปักกิ่ง พระราชวังสวรรค์ บัลลังก์มังกร 5 วัน 3 คืน โดยสายการแอร์ไชน่า (CA)

  ชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก กำแพงเมืองจีน (ด่านจีหยงกวน)

  เที่ยวครบไฮไลท์ พระราชวังกู้กง หอฟ้าเทียนถาน และพระราชวังฤดูร้อน

  ชมวิวตัวเมืองปักกิ่ง สัมผัสบรรยากาศยามค่ำคืน บนตึกโอลิมปิคทาวเวอร์ (ชมสนามกีฬารังนกในมุมสูง)

  18,900 บาท

  สินค้าหมด

 • เวียดนามกลางดานัง ฮอยอัน เว้ บานาฮิลล์ 4วัน 3คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)

  "สุดคุ้มแถมฟรีพิเศษ" ให้ลูกค้า สนุกสนานไปกับกิจกรรม!!นั่งเรือกระด้ง เที่ยวชม ดานัง

  เที่ยวชม เมืองเว้ เที่ยวชมเมือง ฮอยอัน ขึ้นสู่ยอดเขา บานาฮิลล์ นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก

  ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ที่ ตลาดฮาน ล่องเรือมังกร ชมแม่น้ำหอม

  16,888 บาท

  สินค้าหมด

 • PRO NEW ZEALAND NATURAL THERAPY 6D3N (MH)

  หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER) ที่สูงถึง 328 เมตร สัญลักษณ์ของโอ๊คแลนด์ หมู่บ้านของชาวฮอบบิท (HOBBITON MOVIE SET) สัมผัสประสบการณ์เบื้องหลังของสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ไตรภาคฟอร์มยักษ์

  โรโตรัว (Rotorua) เมืองที่เต็มไปด้วยพลังความร้อนใต้พิภพ มีชาวเมารีอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก รับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวเผ่าเมารี ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี (TE PUIA ) ศูนย์วัฒนธรรมและศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝีมือของชาวเมารี

  อะโกรโดม (AGRODOME) ฟาร์มเลี้ยงแกะของเมืองโรโตรัวพร้อมชมการแสดงตัดขนแกะ ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) ถ้ำที่มีหนอนเรืองแสงเปล่งประกายเป็นล้าน ๆ ตัว

  47,999 บาท
 • TOKYO FUJI 5D3N ซุปตาร์ ราคาไฟไหม้ 1 5วัน3คืน (XJ)

  โตเกียวขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ แลนด์มาร์คของประเทศญี่ปุ่น

  ชมทุ่งลาเวนเดอร์ พร้อมรับกลิ่นหอมชื่นใจ แวะถ่ายรูป ณ  หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดนาริตะ

  ช้อปปิ้งจุใจ เอ้าเลตมอลล์ อิออนมอลล์ และโอไดบะ อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS

  14,888 บาท
 • Wonderful Alsace and Beautiful Danube River เยอรมนี ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย ฮังการี 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

  เข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก เที่ยวเมืองแคว้นอัลซาส เมืองกอลมาร์ อองกีเชม ริคเวียร์ และ สตาร์สบูร์ก

  ชมสิงโตหินแกะสลักที่เมืองลูเซิร์น เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของสวิตเซอร์แลนด์ เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์

  ล่องเรือชมรัฐสภาของกรุงบูดาเปสต์ ชิมเมนูที่ต้องไม่พลาด..ขาหมูเยอรมัน, กระดูกหมู Rib of Vienna, ซุปกุลาซ

  49,900 บาท
 • 4 COUNTRIES IN LOVE อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-เยอรมนี-ออสเตรีย 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย (TG)

  ชมความอลังการของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ที่นครวาติกันชม 2 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก โคลอสเซี่ยม และ หอเอนปิซ่า

  ขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรามรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป เต็มอิ่มกับธรรมชาติที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัทหมู่บ้านมรดกโลก

  เข้าชมความงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรา เมนูพิเศษ,, สปาเกตตี้หมึกดำ ชีสสวิสฟองดูร์ และขาหมูเยอรมัน

  65,900 บาท
expand_less