ติดต่อสอบถาม 02-942-0070, 02-942-0080 Line ID : @travelproasia

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5D3N ซุปตาร์ ใบไม้สีแดง กับ รักที่เบิกบาน

มุมมองเพิ่มเติม

OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5D3N ซุปตาร์ ใบไม้สีแดง กับ รักที่เบิกบาน

รหัสสินค้า: xj125

เยือนจุดชมใบไม้เปลี่ยนสี ที่นิยมของโอซาก้า ณ น้ำตกมิโนะ และปราสาทโอซาก้า

ชมหมู่บ้านมรดกโลก ณ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ และเมืองเก่าทาคายาม่า เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ขอพร ณ วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้าเฮอัน พิเศษ ใส่กิโมโนเที่ยวเกียวโต

ช้อปปิ้งจุใจ ณ ย่านซาคาเอะ Expo City และ ชินไซบาชิ

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

26,888 บาท
วันที่เดินทาง

วันที่ 01 - 05 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 02 - 06 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 03 - 07 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 04 - 08 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 05 - 09 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 06 - 10 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 07 - 11 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 08 - 12 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 09 - 13 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 10 - 14 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 11 - 15 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 12 - 16 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 13 - 17 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 14 - 18 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 15 - 19 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 16 - 20 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 17 - 21 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 18 - 22 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 19 - 23 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 20- 24 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 21- 25 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 22- 26 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 23- 27 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 24- 28 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 25- 29 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 26- 30 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 27- 31 ต.ค. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 28 ต.ค. - 01 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 29 ต.ค. - 02 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 30 ต.ค. - 03 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 31 ต.ค. - 04 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 26,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 01 - 05 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 02 - 06 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 03 - 07 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 04 - 08 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 05 - 09 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 06 - 10 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 07 - 11 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 26 ที่สุดท้าย

วันที่ 08 - 12 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 09 - 13 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 10 - 14 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 11 - 15 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 12 - 16 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 13 - 17 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 14 - 18 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 15 - 19 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 16 - 20 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 17 - 21 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 18 - 22 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 19 - 23 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 32 ที่สุดท้าย

วันที่ 20 - 24 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 21 - 25 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 22 - 26 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 23 - 27 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 24 - 28 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 25 - 29 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 26 - 30 พ.ย. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 27 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 28 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 29 พ.ย. - 03 ธ.ค. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

วันที่ 30 พ.ย. - 04 ธ.ค. 62 ราคาท่านละ 27,888.- 34 ที่สุดท้าย

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน AIR ASIA X (XJ)
ประเทศ ญี่ปุ่น


OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5D3N ซุปตาร์ ใบไม้สีแดง กับ รักที่เบิกบาน

วันที่ 1 กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง - สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น

พักที่ Ueno Flex Hotel Iga หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่ 2 ทาคายาม่า - ซันมาชิซูจิ - ชิราคาวาโกะ - นาโกย่า - ซาคาเอะ ช้อปปิ้ง

พักที่ Toyoko Inn Nagoya Meieki Minami หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่ 3 เมืองเกียวโต - แต่งกายด้วยชุดกิโมโน ชุดประจาชาติญี่ปุ่น - ศาลเจ้าเฮอัน - การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - วัดคินคะคุจิ - โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

พักที่ โรงแรม Reborn Osaka Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่ 4 หุบเขามิโนะ - น้ำตกมิโนะ - เอ็กซ์โปซิตี้ - อิออนมอลล์ - สนามบินคันไซ

วันที่ 5 สนามบินดอนเมือง

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง

คุณกำลังรีวิว: OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5D3N ซุปตาร์ ใบไม้สีแดง กับ รักที่เบิกบาน

คุณอาจจะสนใจในสินค้าดังต่อไปนี้

 • TOKYO นิกโก้ ฟุคุชิมะ 5D3N โดยสายการบินออลนิปปอน [NH]

  สัมผัสบรรยากาศ หมู่บ้านโออูจิจูคุ สนุกสนานกับกิจกรรม เก็บผลไม้จากต้น ชมปราสาทสึรุงะ

  สนุกกับกิจกรรม 'ฮาวายโพลีนีเซียน ' เที่ยวเมือง นิคโก้ ชม ช้อปปิ้งจุใจด้วยแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของญี่ปุ่น

  สัมผัสการอาบน้ำแร่ธรรมชาติแบบญี่ปุ่น บริการน้ำดื่มทุกวัน วันละ 1 ขวด พร้อม Wi-Fi on Bus !!

  43,900 บาท

  สินค้าหมด

 • มหัศจรรย์ เมียนมาร์ สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์

  สักการะ เจดีย์ไจ๊เข้า ชมพระเจดีย์เยเลพญา

  พระเทพทันใจ สักการะ เทพกระซิบ

  ชมเจดีย์สุเล และนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

  7,900 บาท
 • เวียดนามกลางดานัง เว้ บานาฮิลล์ 3วัน 2คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)

  เที่ยวชม เมืองเว้ เมืองหลวงเก่าที่มีโบราณสถานอยู่ทั่วเมือง  FREE WIFI ON BUS

  ขึ้นสู่ยอดเขา บานาฮิลล์ นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดฮาน

  ล่องเรือมังกร ชมแม่น้ำหอม แหล่งกำเนิดมาจากบริเวณต้นน้ำที่อุดมไปด้วยดอกไม้ป่าที่ส่งกลิ่นหอม

  15,888 บาท

  สินค้าหมด

 • โอซาก้า ซู่ซ่า 5D3N โดยสายการบินนกสกู๊ต (XW)

  ศาลเจ้าจิ้งจอกขาว ถ่ายรูปกับเสาโทริอิ สีแดงกว่าหมื่นต้น เดินชมอ่าวโกเบ ชมสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรป

  เพลิดเพลินกับการอิสระช้อปปิ้ง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม USJ

  ถ่ายรูปกับกวางวัดโทไดจิ พร้อมสักการะ หลวงพ่อโตไดบุตสึ | บริการน้ำดื่ม วันละ 1 ขวด| Wi-Fi on Bus !!

  22,900 บาท
 • HOKKAIDO AUTUMN RED FUN 5 วัน 3 คืน (XJ)

  เดินทาง ตุลาคม - พฤศจิกายน 2562

  นั่งกระเช้าชมใบไม้เปลี่ยนสีภูเขาคุโรดาเกะ | ตื่นเต้นกับกระเช้าห้อยขา | คลองโอตารุ | ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ |

  ซูซูกิโนะ | เที่ยวเต็มไม่มีวันอิสระ | ลิ้มรสเมนูขาปูยักษ์ 3 ชนิด

  30,900 บาท
 • เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม 9 วัน 6 คืน

  นำท่านเข้าชมความยิ่งใหญ่ของมหาวิหารโคโลญ ช้อปปิ้งแบบเต็มอิ่มที่ McArthurGlen Designer Outlet Roermond 

  ล่องเรือเที่ยวอัมสเตอร์ดัม ถ่ายรูปกับปราสาทท่านเคานต์ที่เมืองเกนต์ เที่ยวเมืองเวนิสแห่งยุโรปเหนือที่เมืองบรูกก์

  เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซใจกลางกรุงบรัสเซลส์ ***งานเทศกาลดอกไม้ที่เนเธอร์แลนด์ มีตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม-19 พฤษภาคม 2562***

  63,900 บาท

  สินค้าหมด

 • T-DED TAIWAN ไทเป-หนานโถว-เจียอี้-ไทจง 6วัน4คืน

  เที่ยวไต้หวันสุดคุ้ม!! ราคาสบายกระเป๋า

  เทศกาลชมดอกซากุระ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา

  พิเศษ!! ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา

  15,999 บาท

  สินค้าหมด

 • เต้าเฉิง...ขนมรวมมิตร ย่าติง ซินตูเฉียว ตันปา คังติ้ง 8 วัน 7 คืน (3U)

  ทัวร์เฉิงตู อุทยานมู่เก๋อฉั้ว คังติ้ง เมืองตันปา หมู่บ้านทิเบตเจียจูจังไช่ หอเตียวโหลว (ป้อมปราการ) ทุ่งหญ้าถ่ากง วัดถ่ากง เมืองซินตูเฉียว เมืองซินตูเฉียว หย่าเจียง หลี่ถัง เต้าเฉิง เจดีย์เต้าเฉิงไป่ถ่า (เจดีย์ขาว)

  อุทยานย่าติง (วัดชงกู่ / ทุ่งหญ้าลั่วหรง / ทะเลสาบไข่มุก) เฉิงตู ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่)

  โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ถนนโบราณจินหลี่ ถนนคนเดินชุนซีลู่ 

  36,999 บาท

  สินค้าหมด

 • PRO TOKYO SAKURA PINK PINK 5 วัน 3 คืน

  วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี - เกาะโอไดบะ-โทโยสุ-เทพีเสรีภาพ

  โตเกียวพลาซ่า-ศาลเจ้าฮาโกเน่ บูชาเทพมังกรเก้าเศียร ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) ชงชาแบบญี่ปุ่น

  หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ทุ่งดอกพิงค์มอส โตเกียว ชินจูกุ ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ

  47,999 บาท
 • THERE’S NOTHING LIKE GREAT BRITAIN อังกฤษ สก๊อตแลนด์ เวลส์ 9 วัน 7 คืน

  ลอนดอน สโตนเฮ้นจ์ เบอร์ตัน ออน เดอะวอเทอร์

  คาร์ดิฟฟ์ เอดินเบิร์ก วินเดอร์เมียร์

  สนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด

  65,900 บาท
 • PRO OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5D4N (TG)

  กิฟุ-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-ทาคายาม่าซันมาชิซูจิ-ทาคายาม่าจินยะ-เมืองมิเอะ

  มิเอะ-อาราชิยาม่า-สวนป่าไผ่-วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้าจิ้งจอก ฟูชิมิอินาริ-ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

  อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ

  32,999 บาท

  สินค้าหมด

 • เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิ่งห์ 3วัน2คืน ซุปตาร์ หนีเที่ยว ปีใหม่

  เดินทางด้วยสายการบินไทย เดินทางท่องเที่ยวไปกับทางตอนเหนือของเวียดนาม

  เมืองซาปา เมืองเล็กกลางหุบเขา ฉายาสวิตเซอร์แลนด์แห่งเวียดนาม

  เที่ยวชมเมืองฮานอย ชมโชว์หุ่นกระบอกน้า ช้อปปิ้งที่ถนน36สาย

  20,888 บาท

  สินค้าหมด

expand_less